Nie żyje prof. Aleksander Krawczuk

Nie żyje prof. Aleksander Krawczuk, wybitny historyk starożytności, eseista, popularyzator antyku, W czerwcu ubiegłego roku skończył 100 lat.

Aleksander Krawczuk urodził się 7 czerwca 1922 roku w Krakowie. W czasie okupacji hitlerowskiej był żołnierzem Armii Krajowej. Ukończył historię oraz filologię klasyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był profesorem nauk humanistycznych, nauczycielem akademickim, ministrem kultury i sztuki w latach 1986–1989, posłem na Sejm I i II kadencji. Był m.in. członkiem Polskiej Akademii Nauk, Narodowej Rady Kultury, Związku Literatów Polskich, Stowarzyszenia Autorów Polskich, prezesem krakowskiego oddziału Fundacji Kultury Polskiej.

W Telewizji Polskiej prowadził popularny program przybliżający historię i kulturę starożytną, „Antyczny świat profesora Krawczuka”. Na jego książkach wychowało się kilka pokoleń badaczy i miłośników historii.

Wielokrotnie odznaczany, m.in. nagrodą m. Krakowa (1973), Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (1997), Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2009).

Debiutował w 1960 r. studium „Kolonizacja sullańska”. Publikował najczęściej w „Eosie”, „Kulturze”, „Kwartalniku Historycznym”, „Nowych Książkach”, „Polityce”, „Życiu Literackim”. Jego książki tłumaczone były na wiele języków, m.in.: bułgarski, czeski, estoński, litewski, niemiecki, rosyjski, serbsko-chorwacki, słowacki i węgierski.

Fot. Wikipedia

(red)

Najnowsze

Co w Krakowie