Możesz spocząć na Rakowicach, ale tylko w urnie. Miejsce w kolumbarium tanie nie jest

Wielu krakowian chciałoby po śmierci spocząć na Rakowicach, najważniejszej nekropolii pod Wawelem. Jest okazja do zapewnienia sobie tam miejsca. Ale tylko w kolumbarium, a więc to miejsce na urnę z prochami. Cena (ponad 6,2 tys. złotych) sprawia, że Rakowice nie są dla wszystkich. Do tego przy większej liczbie chętnych może być jeszcze wyższa, bo miejsca w kolumbarium będą licytowane. A będzie ich tylko 12. Dużo tańsze są miejsca w kolumbariach na innych krakowskich cmentarzach.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie ogłasza aukcję na oddanie do użytkowania 41 nisz urnowych na kilku nekropoliach – cmentarzach: Rakowickim, Mydlniki, Prądnik Czerwony, Prokocim i Grębałów. Licytacja odbędzie się w piątek, 30 września o godz. 13.00 w ZCK przy ul. Powstańców 48, gdzie znajduje się Biuro Obsługi Cmentarza Prądnik Czerwony.

Zasady udziału w aukcji
W aukcji mogą wziąć udział osoby fizyczne (legitymujące się ważnym dokumentem tożsamości), które do 29 września do godz. 9.00 dokonają wymaganych formalności:
1.złożą oświadczenia: o zapoznaniu się z zasadami aukcji, wzorem umowy i stanem przedmiotu aukcji oraz o braku nabycia wcześniej niszy urnowej na cmentarzach komunalnych w Krakowie w drodze aukcji/przetargu – dokumenty składa się w kasie ZCK przy ul. Rakowickiej 26;
2.wadium w pełnej wysokości 2000 zł – wpłatę można zrealizować gotówką w kasie ZCK przy ul. Rakowickiej 26 lub przelewem na konto: Bank PKO Bank Polski SA, 08 1020 2892 0000 5602 0757 2516, w tytule należy wpisać lokalizację niszy urnowej oraz jej numer porządkowy, zgodnie z ogłoszeniem o aukcji.
O dotrzymaniu terminu dokonania wpłaty wadium decyduje data zaksięgowania środków finansowych na rachunku bankowym organizatora aukcji.

Jedna osoba może wziąć udział w licytacji kilku nisz urnowych, po wcześniejszym wskazaniu ich lokalizacji i wpłaceniu wielokrotności wadium – dla każdej niszy urnowej odrębnie. Jednakże po udzieleniu przebicia co do którejkolwiek z licytowanych nisz urnowych dalsze licytowanie przez tę osobę pozostałych nisz urnowych nie zostanie przyjęte. Jednorazowe postąpienie (przebicie ceny) nie może być niższe niż 100 zł.
Wylicytowanie niszy urnowej daje uprawnienie do zawarcia w terminie 7 dni od daty licytacji umowy na użytkowanie minimum przez 30 lat niszy urnowej po wniesieniu aktualnie obowiązującej w ZCK opłaty w kwocie 3122,00 zł.
Wadium nie podlega zwrotowi osobom, które aukcję wygrały i nie przystąpiły do podpisania umowy na użytkowanie niszy urnowej w terminie 7 dni od daty aukcji.
Organizator przetargu może odstąpić od aukcji bez podania przyczyny najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed datą aukcji (w całości lub na poszczególne nisze urnowe).

Zasady aukcji będą wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Krakowa (pl. Wszystkich Świętych 3-4) oraz w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (ul. Rakowicka 26, ul. Wapienna 13, ul. Powstańców 48 i ul. Darwina 1g), a także opublikowane na stronie internetowej ZCK oraz w BIP ZCK.
W siedzibie oraz na stronie internetowej ZCK dostępny będzie regulamin aukcji i wzór umowy. Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–14.30 pracownicy ZCK będą wskazywać w terenie nisze urnowe przeznaczone do aukcji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 619 99 61, 12 619 99 19.

Co można wylicytować?
•na cmentarzu Rakowickim – w kolumbarium III i IV – 12 nisz,
•na cmentarzu Mydlniki – w murze B – 3 nisze,
•na cmentarzu Prądnik Czerwony – w murze F1, strona wschodnia i zachodnia – odpowiednio 5 nisz i 6 nisz,
•na cmentarzu Prokocim – w murze A, segment 6 i 7 – odpowiednio 4 nisze i 1 nisza,
•na cmentarzu Grębałów – segment 2, strona wschodnia; segment 3, strona zachodnia i segment 4, strona zachodnia – odpowiednio 2 nisze, 5 nisz i 3 nisze.

Szczegółowa lokalizacja nisz urnowych oraz jednostkowa cena wywoławcza
•cmentarz Rakowicki (nowa część przy ul. Prandoty):
1.Kolumbarium III, kondygnacja I, nisza nr 3.
2.Kolumbarium III, kondygnacja I, nisza nr 5.
3.Kolumbarium III, kondygnacja I, nisza nr 7.
4.Kolumbarium III, kondygnacja I, nisza nr 8.
5.Kolumbarium III, kondygnacja II, nisza nr 7.
6.Kolumbarium III, kondygnacja III, nisza nr 8.
7.Kolumbarium IV, kondygnacja I, nisza nr 1.
8.Kolumbarium IV, kondygnacja I, nisza nr 2.
9.Kolumbarium IV, kondygnacja II, nisza nr 1.
10.Kolumbarium IV, kondygnacja II, nisza nr 2.
11.Kolumbarium IV, kondygnacja III, nisza nr 1.
12.Kolumbarium IV, kondygnacja III, nisza nr 2.
Cena wywoławcza za każdą urnę: 6244 zł.

•cmentarz Mydlniki:
1.Mur B, segment 2, kondygnacja I, nisza nr 5.
2.Mur B, segment 2, kondygnacja I, nisza nr 6.
3.Mur B, segment 2, kondygnacja II, nisza nr 6.
Cena wywoławcza za każdą urnę: 3122 zł.

Fot. ZCK w Krakowie

•cmentarz Prądnik Czerwony:
1.Mur F1, strona wschodnia, kondygnacja II, nisza nr 2.
2.Mur F1, strona wschodnia, kondygnacja II, nisza nr 3.
3.Mur F1, strona wschodnia, kondygnacja II, nisza nr 4.
4.Mur F1, strona wschodnia, kondygnacja II, nisza nr 5.
5.Mur F1, strona wschodnia, kondygnacja II, nisza nr 6.
6.Mur F1, strona zachodnia, kondygnacja II, nisza nr 1.
7.Mur F1, strona zachodnia, kondygnacja II, nisza nr 2.
8.Mur F1, strona zachodnia, kondygnacja II, nisza nr 3.
9.Mur F1, strona zachodnia, kondygnacja II, nisza nr 4.
10.Mur F1, strona zachodnia, kondygnacja II, nisza nr 5.
11.Mur F1, strona zachodnia, kondygnacja II, nisza nr 6.
Cena wywoławcza za każdą urnę: 4683 zł.

•cmentarz Prokocim:
1.Mur A segment 6, kondygnacja I , nisza nr 17.
2.Mur A segment 6, kondygnacja I , nisza nr 18.
3.Mur A segment 6, kondygnacja II , nisza nr 17.
4.Mur A segment 6, kondygnacja II , nisza nr 18.
5.Mur A segment 7, kondygnacja II , nisza nr 20.
Cena wywoławcza za każdą urnę: 3122 zł.

•cmentarz Grębałów:
1.Segment 2, strona wschodnia, kondygnacja III, nisza nr 1.
2.Segment 2, strona wschodnia, kondygnacja III, nisza nr 3.
3.Segment 3, strona zachodnia, kondygnacja III, nisza nr 1.
4.Segment 3, strona zachodnia, kondygnacja III, nisza nr 2.
5.Segment 3, strona zachodnia, kondygnacja I, nisza nr 1.
6.Segment 3, strona zachodnia, kondygnacja I, nisza nr 2.
7.Segment 3, strona zachodnia, kondygnacja I, nisza nr 3.
8.Segment 4, strona zachodnia, kondygnacja I, nisza nr 1.
9.Segment 4, strona zachodnia, kondygnacja I, nisza nr 2.
10.Segment 4, strona zachodnia, kondygnacja I, nisza nr 3.
Cena wywoławcza za każdą urnę: 4683 zł.

(red)

Najnowsze

Co w Krakowie