Nowy dyrektor Teatru Bagatela poszukiwany! Miasto ogłosiło konkurs

Od dziś do 16 marca będzie trwać konkurs na nowego dyrektora Teatru Bagatela. Kandydat musi być absolwentem studiów magisterskich, umieć język angielski w mowie i piśmie oraz mieć doświadczenie zawodowe. Nowy dyrektor prawdopodobnie rozpocznie pracę w nowym sezonie 2020/2021.

– Jeżeli chodzi o wymagania obligatoryjne to przede wszystkim należy mieć wyższe wykształcenie magisterskie, udokumentowane doświadczenie z zakresu pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z działalnością gospodarczą, kulturalną lub też prowadzenie działalności gospodarczej, kulturalnej i doświadczenie w zakresie zarządzania organizacjami i instytucjami – informuje Katarzyna Olesiak, dyrektor wydziału kultury i dziedzictwa narodowego. 

Ponadto kandydaci muszą znać angielski w mowie i piśmie. Zdolności te będą sprawdzane przez pracownika magistratu, zajmującego się tworzeniem tłumaczeń na język angielski. 

– Preferowani będą kandydaci, posiadający zdolności menadżerskie, nawiązywania kontaktów interpersonalnych czy też doświadczenie z zakresu umiejętności pozyskiwania funduszy zewnętrznych z programów ministra kultury czy Unii Europejskiej – dodaje Olesiak. 

Kandydat powinien mieć doświadczenie w tworzeniu i wykonywaniu utworów teatralnych, ale również audiowizualnych, tanecznych, muzycznych czy performatywnych. 

– Oferty kandydatów na stanowisko dyrektora muszą mieć formę pisemną i muszą zawierać list motywacyjny, kwestionariusz osobowy i życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej. Muszą zawierać kserokopię dokumentów, potwierdzających wymagania obligatoryjne. Wymagane są również oświadczenia i zaświadczenia. Jednym z ważniejszych dokumentów jest autorski program realizacji zadań w zakresie funkcjonowania i rozwoju teatru – komentuje dyrektor wydziału kultury i dziedzictwa narodowego. 

Autorski program powinien składać się z programu działalności repertuarowej, artystycznej i edukacyjnej teatru na najbliższe pięć sezonów artystycznych. Plan powinien zacząć się od sezonu artystycznego 2020/2021. Do autorskiego programu należy dołączyć również biznesplan, który powinien zawierać budżet przeznaczony na realizację uwzględnionych przez kandydata działań. 

Kandydat powinien przedstawić plany inwestycyjne oraz remontowe. Jego zadaniem będzie wymyślenie również odpowiedniej promocji dla Teatru Bagatela, uwzględniając reklamowanie spektakli i samej instytucji, wzmacniając jej markę. Autorski program powinien zawierać plan współpracy ze środowiskiem teatralnym, zarówno krajowym, jak i międzynarodowym.

– Dopuszczamy możliwość, że jeśli kandydat na dyrektora nie posiada wymaganych kwalifikacji artystycznych to może w autorskim programie wskazać osobę, której zostanie powierzone stanowisko zastępcy dyrektora do spraw artystycznych – mówi Olesiak. 

Kandydaci będą mieli 30 dni na złożenie ofert, które będzie można składać do 16 marca. Dyrektora wybierze komisja konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele organizatora, związków zawodowych i stowarzyszeń twórczych oraz autorytety krakowskiego środowiska teatralnego. Pierwsze posiedzenie odbędzie się w drugiej połowie marca. Całe postępowanie konkursowe zostanie prawdopodobnie zakończone w maju, by nowy dyrektor rozpoczął działalność na początku nowego sezonu artystycznego. 

Miastu zależy, by repertuar Teatru Bagatela został utrzymany w obecnej formie. Urzędnicy nie odrzucają, jednak propozycji wprowadzenia zupełnie nowych gatunków teatralnych na scenie instytucji jako urozmaicenie oferty artystycznej. 

Skandal w rocznicę 

Kilkanaście pracownic Teatru Bagatela twierdzi, że były molestowane seksualnie przez byłego dyrektora, Henryka Jacka Schoena. Kobiety udały się o pomoc do prezydenta miasta, Jacka Majchrowskiego. Szokujące fakty wyszły na jaw na chwilę przed setną rocznicą istnienia placówki. 

4 listopada 2019 r. Jacek Majchrowski, prezydent miasta złożył doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Z kolei 12 listopada były dyrektor udał się na urlop i zastąpiła go Renata Dejerczyk. 31 stycznia Schoen definitywnie pożegnał się z dyrektorskim stanowiskiem. 

Zobacz także