Nowy park XXL o powierzchni 135 hektarów?! Jest inicjatywa radnych

Musisz przeczytać

Dolina Prądnika – tak ma się nazywać nowy park w Krakowie. Jego powierzchnia to aż 135 hektarów! Klub radnych Kraków dla Mieszkańców zgłosił projekt uchwały zobowiązującej prezydenta do podjęcia działań w celu utworzenia takiego parku.

Park Dolina Prądnika znalazłby się w północnej części Krakowa, między linią kolejową, ulicami Głogową i Dożynkową oraz granicami miasta. Środkiem tego ternu przepływa rzeka Prądnik. Przy jej brzegach rośnie las łęgowy, dalej ciągną się pola uprawne. „Jest to jeden z ostatnich w Krakowie tak rozległy niezabudowany teren, umożliwiający stworzenie tak dużego parku. Radni uznali, że to będzie park XXL.

Jak widzą jego urządzenie? Proponują utrzymanie wzdłuż rzeki polnej ścieżki oraz wytyczenie osobnego szlaku rowerowego w kierunku Zielonek. W rejonie zabudowy przy ul. Głogowej widzieliby urządzony plac zabaw. Marzą im się także samoutrzymujące się oczka wodne, która stanowiłyby miejsce lęgowe dla ptaków, płazów i innych zwierząt wodno-błotnych. Atrakcją tego parku byłby także zabytkowy schron amunicyjny Marszowiec,

Stoimy przed szansą utworzenia na północy Krakowa dużego parku o znaczeniu przyrodniczym i rekreacyjnym. Wykup tego terenu nie stanowi dla Krakowa bariery niemożliwej do pokonania (plany zagospodarowania klasyfikują go jako zieleń nieurządzoną – red), natomiast efekty takiej decyzji wpłynęłyby pozytywnie na jakość życia wieli mieszkańców naszego miasta – podkreślają radni, inicjatorzy projektu uchwały w sprawie park XXL Dolina Prądnika.

Rada Miasta Krakowa zajmie się tym projektem na jednej z najbliższych sesji. Jej podjęcie nie będzie oznaczać jeszcze, że park powstanie. Radni mogą bowiem jedynie zalecić prezydentowi, by uznał stworzenie takiego parku za zasadne.

(GEG)

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca