Nowy program ochrony powietrza – w Krakowie powstaną strefy czystego transportu i wolnej jazdy

fot. Foter.com

Wprowadzenie strefy czystego transportu najpierw w obszarze III obwodnicy, a potem jej rozszerzenia na IV obwodnicę, wprowadzenie stref wolnej jazdy z maksymalną prędkością do 30 km/h, stworzenie monitoringu zanieczyszczeń komunikacyjnych, przyjęcie planu mobilności miejskiej – to zadania dla Krakowa, które znalazły się w nowym programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Zarząd Województwa Małopolskiego już kilka miesięcy temu przyjął projekt nowego programu ochrony powietrza, ale konsultacje nowych pomysłów na walkę ze smogiem zeszły na dalszy plan. Teraz zostaną one przeprowadzone na szerszą skalę. A uwagi, wnioski i propozycje mozna zgłaszać do 27 lipca.

Walka ze smogiem w Krakowie i Małopolsce to główny cel powstającego w Urzędzie Marszałkowskim nowego programu ochrony powietrza. Pojawią się w nim nowe obowiązki dla gmin, także podkrakowskich, które powinny przynieść szybszą likwidację pieców węglowych niespełniających norm w zakresie emisji zanieczyszczeń. Kraków ma już za sobą likwidację pieców węglowych, więc nowe zadania dla niego to przede wszystkim ograniczenie zanieczyszczeń komunikacyjnych.

Stare diesle nie wjadą do miasta?

To dlatego miasto Kraków powinno przygotować szczegółowy plan strefy czystego transportu w oparciu o normy Euro.

Wdrożenie strefy pilotażowej powinno nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie przepisów krajowych. Wtedy powinny się pojawić ograniczenia wewnątrz III obwodnicy, czyli na obszarze ograniczonym m.in. ul Opolską, Nowohucką i budowaną właśnie Trasą Łagiewnicką.

W wersji docelowej – wciągu 3 lat od wejścia w życie przepisów krajowych – strefa czystego transportu powinna obejmować obszar ograniczony IV obwodnicą miasta (po A4 – autostradową obwodnicę, S7 – wschodnią obwodnicę i planowaną północną obwodnicę). Według propozycji Urzędu Marszałkowskiego graniczenia wprowadzono by dla diesli poniżej normy Euro 6 oraz pojazdów benzynowych poniżej Euro 4.

Oprócz tego konieczne będzie przygotowanie i wdrożenie do końca 2021 roku systemu monitorowania emisji z transportu w Krakowie, na stolicę regionu spadnie także obowiązek opracowania i przyjęcia do końca 2021 roku planu zrównoważonej mobilności miejskiej.

Przyspieszyć likwidację kopciuchów

Nowy program ochrony powietrza ma też pomóc w walce ze smogiem w gminach sąsiadujących z Krakowem. W tym przypadku chodzi o przyspieszenie likwidacji kopciuchów i zastąpienie ich ekologicznymi, niskoemisyjnymi i wysoko wydajnymi systemami grzewczymi. Koszt pełnego wdrożenia uchwały antysmogowej, czyli wymiany kotłów pozaklasowych oraz kotłów 3 i 4 klasy, szacuje się na 5,7 mld złotych. Znacząca część tych wydatków powinna zostać sfinansowana bądź dofinansowana przede wszystkim z Programu Czyste Powietrze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Małopolski sejmik będzie wprowadzał ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji grzewczych w tych gminach, które będą tego chciały. Jeśli jakiś samorząd zawnioskuje o wprowadzenie np. zakazu palenia węglem (który wprowadzono w Krakowie), sejmik go zaakceptuje i podejmie odpowiednią uchwałę antysmogową.

Gminy, które zechcą powołać straże gminne do kontroli tego, czym mieszkańcy palą w piecach, będą mogły liczyć na wsparcie finansowane przy doposażaniu strażników. Urząd Marszałkowski zapewni też dofinansowanie na zatrudnianie ekodoradców.

W nowym programie ochrony powietrza znalazła się rekomendacja, by gminy co najmniej 1 proc. swoich budżetów przeznaczały na walkę ze smogiem. O ile zapewnienie takiego poziomu wydatków na ochronę powietrza nie byłoby obowiązkowe, to gminy będą zmuszone do zinwentaryzowania źródeł emisji zanieczyszczeń – w tym roku powinna się zakończyć inwentaryzacja połowy budynków w każdej gminie, w przyszłym ten wskaźnik powinien sięgać 90 proc.

Dłuższe konsultacje

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął właśnie decyzję o wydłużeniu prac nad nowym programem ochrony powietrza i ogłoszeniu ponownych konsultacji społecznych projektu. Dokument uzupełniono o wnioski i uwagi, zgłoszone podczas poprzedniego opiniowania przez mieszkańców, organizacje pozarządowe, samorządy, przedsiębiorstwa oraz instytucje.

Z treścią projektu Programu Ochrony Powietrza można zapoznać się pod adresem: http://www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje.

Opinie i uwagi do projektu można przesyłać do 27 lipca br. za pomocą formularza internetowego, dostępnego na stronie http://Konsultacje Programu ochrony powietrza

Istnieje również możliwość składania uwag w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem “Konsultacje Programu ochrony powietrza”.

Otwarte dla wszystkich spotkanie konsultacyjne odbędzie się 16 lipca 2020 r. w Auli Kongresowej Centrum Kongresowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie o godzinie 16:00.

Grzegorz Skowron

Zobacz także