Ogródki działkowe do wzięcia. Jest termin licytacji

Musisz przeczytać

Trzy wolne ogródki działkowe będzie można wydzierżawić od gminy. Przetarg, który wyłoni nowych użytkowników, zaplanowano na 1 lipca 2022 roku. Ceny wywoławcze są niskie, ale chętni do wypoczywania na własnej działce muszą się liczyć z wielokrotnym podbijanie stawki czynszu dzierżawnego.

Tym razem na licytację trafią trzy działki leżące w kompleksie ogródków przy ul. Zygmunta Starego. Dwie mają ok. 2,5 ara (do tego przez jedną przebiega wodociąg, przez drugą – linia energetyczna), trzecia ma ok. 4,5 ara. Ceny wywoławcze 5,74 i 5,88 zł miesięcznie za mniejsze ogródki, 10,55 zł – za większy. Im więcej będzie chętnych, tym czynsz bardziej pójdzie w górę. W kwietniu był do wzięcia ogródek działkowy pod kopcem Kościuszki – cena poszybowała z 12,55 zł do 410 zł. Do tego dochodzi jeszcze 23 proc. podatku miesięcznie. To czynsz miesięczny, więc rocznie za możliwość wypoczywania na własnej działce, uprawiania tam roślin trzeba zapłacić kilka tysięcy złotych. Do tego miesięczny czynsz może być waloryzowany.

Dzierżawcy wyłonieni w przetargu podpiszą z gminą umowę na czas nieoznaczony. Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia całości kosztów utrzymania i eksploatacji przedmiotu dzierżawy oraz innych ciężarów związanych z wydzierżawioną nieruchomością zgodnie z zasadami gospodarności i jego przeznaczeniem a także do ponoszenia wszelkich podatków i opłat, w tym podatku od nieruchomości. W umowie dzierżawy zostanie zawarte zobowiązanie Dzierżawcy do utrzymania czystości i porządku na nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy, zgodnie z uchwałą Nr XLV/1200/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 września 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Dzierżawca będzie zobowiązany się do utrzymania zieleni w należytym stanie we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku konieczności wycinki drzew Dzierżawca zobowiązany będzie uzyskać pozwolenie odpowiedniej jednostki w tym zakresie.

Szczegóły dotyczące przetargu na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Zygmunta Starego na cel ogródki działkowe – TUTAJ.

(red)

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

1 KOMENTARZ

1 Komentarz
Najstarsze
Najnowsze Oceniane
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca