Pasażerowie komunikacji miejskiej jak kurierzy dostarczą paczki?

Pasażer krakowskiej komunikacji miejskiej może być również przewoźnikiem paczek? Wbrew pozorom to niegłupie pytanie. Często codziennie podróżuje tą samą trasą i może zabrać coś ze sobą a potem zostawić w innym miejscu. Co ciekawe, ten pomysł  faktycznie istnieje. Takie rozwiązanie testowane jest na terenie Wiednia. Miejski przewoźnik Wiener Linien zbadał, czy pasażerowie byliby skłonni przejąć część dostawy paczek w ramach swoich podróży. O podobne rozwiązanie w Krakowie zapytał Prezydenta Jacka Majchrowskiego radny Łukasz Sęk.  

Pomysł wydaje się prosty. Codziennie wiedeńską komunikacją  podróżuje około pół miliona osób. Dzięki temu, że pasażerowie mogą dostarczać paczki, można zaoszczędzić 20 procent gazów cieplarnianych wytwarzanych obecnie w trakcie transportu paczek. Pomysł nie jest bardzo skomplikowany bo do tego obsługi wystarczy specjalna aplikacja na telefon. Aplikacja analizuję trasę pasażera w komunikacji miejskiej, a następnie informuje go o paczce, która ma być przewiezione dokładnie na tej trasie. Za pomocą kodu QR pasażer odbiera ją w okolicy przystanku na którym wsiada,  ze specjalnych urządzeń i zwraca w ten sam sposób w momencie opuszczenia pojazdu. 

fot. Fraunhofer Austria

Ale dlaczego pasażerowie mieliby to robić? Tego właśnie chciał się dowiedzieć wiedeński przewoźnik w trakcie tegorocznych testów systemu. Wraz z firmę  Fraunhofer Austria przez dwa miesiące sprawdzano zachowania pasażerów. Badanie miało dać odpowiedz na pytanie, czy i na jakich warunkach pasażerowie zabieraliby ze sobą paczki w podróż. Analizowano, co motywowałoby pasażerów do zabrania przesyłki? Czy miałaby być to zachęta finansowa w postaci gotówki, bonów czy też zniżek za zakupy i usługi. Jednocześnie Wiener Linien  badał, jakiego rodzaju pudełka można wykorzystać – i czy mogą one opierać się na istniejącej infrastrukturze. W trakcie testów pojawiały się również problemy np. co zrobić w przypadku przepełnionych tramwajów i autobusów?

fot. Fraunhofer Austria

 – Chcąc chronić klimat i zmniejszyć natężenie ruchu w mieście, trzeba też pomyśleć o tym, jak w przyszłości przewozić paczki. Niektóre z tych dostaw mogłyby zostać przeniesione do transportu publicznego. Już w zeszłym roku studium wykonalności przeprowadzone przez Fraunhofer Austria i Wiener Linien wykazało, że pasażerowie bardzo chętnie zabierali ze sobą paczki do tramwaju – podsumowała wstępne wyniki badań Fraunhofer Austria

Idea stojąca za tym pomysłem jest jasna: gazy cieplarniane, które dostawcy powodują w swoich pojazdach, można w pewnym stopniu zaoszczędzić, transportując paczki transportem publicznym. Sam pomysły nie jest nowy. Już  w 2005  Wiener Linien testował rozwiązanie polegające na transporcie wewnętrznym ale bez udziału pasażerów. 

 Jak podkreśla radny, wiedeńskie rozwiązanie pozwala zmniejszyć emisje CO2 o około 20 % oraz zmniejsza się ruch samochodowy.
– W 2021 roku Wiener Linien czyli miejski przewoźnik z Wiednia wraz z Fraunhofer Austria rozpoczął pilotażowy projekt transportu przesyłek w mieście przez pasażerów tramwajów. Dzięki temu zmniejsza się ruch samochodowy, a co za tym idzie emisja CO2 (autorzy szacują, że może ona spaść docelowo nawet o 20%). Wiedeń nie jest jedynym miastem w Europie, które testuje podobne rozwiązania. Także Frankfurt nad Menem i Karlsruhe prowadzą pilotaże dotyczące transportu towarów tramwajem lub lekką koleją.

W czerwcu 2021 roku Kraków podpisał umowę o współpracy z firmą kurierską  InPost, w ramach  programu „Green City”, którego celem jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i poprawa jakości życia mieszkańców. 

 – Zwróciłem się do Prezydenta Jacka Majchrowskiego  z prośbą o informację czy w ramach ww. współpracy Krakowa z firmą InPost lub jakiejkolwiek innej współpracy były prowadzone rozmowy na temat testowania rozwiązania wiedeńskiego lub podobnego   oraz jakie działania podejmowane są w ramach programu „Green City – mówi Łukasz Sęk.

(JS)

 

SPROSTOWANIE

Informacji zawartych w artykule pt.

„Pasażerowie komunikacji miejskiej jak kurierzy dostarczą paczki?” z dnia 10 września 2022 roku

Nie jest prawdą, że pasażerowie wiedeńskiej komunikacji miejskiej mogą dostarczać paczki przy użyciu specjalnych paczkomatów. Inpost sp. z o.o. wyjaśnia, że żaden podmiot spoza Grupy Integer.pI, w szczególności podmioty prowadzące działalności na terytorium Austrii, nie obsługuje ani nie ustawia „paczkomatów”.  Wyraz „paczkomat” stanowi zarejestrowany znak towarowy, którego prawo używania dla oznaczania automatów paczkowych przysługuje wyłącznie spółkom z Grupy Integer.pt, w tym spółce Inpost sp. z o.o., które to podmioty aktualnie nie prowadzą dziaiałaności na terytorium Austrii.

 

9 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie