Pierwszy zabieg ablacji w Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii szpitala Jana Pawła II

Pracownia Elektrofizjologii i Elektroterapii znajdująca się w Oddziale Klinicznym Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca w szpitalu Jana Pawła II w Krakowie wykonuje już zabiegi ablacji. Pierwszy taki zabieg wykonano u wykonano u chorego z zespołem preekscytacji.

Pracownia Elektrofizjologii i Elektroterapii działa od listopada 2021 r.  Do tej pory wykonano tam  łącznie 174 zabiegów, w tym 111 procedur wszczepienia rozruszników, 23 kardiowerterów-defibrylatorów, 32 urządzenia resynchronizujące oraz 6 zabiegów stymulacji pęczka Hisa. Teraz rozpoczęto tam wykonywane także zabiegów ablacji.

Ablacja to procedura medyczna mająca na celu zniszczenie lub odizolowanie niewielkiego obszaru tkanki serca, który odpowiada za powstawanie arytmii. Jest szeroko stosowana w leczeniu zarówno komorowych, jak i nadkomorowych zaburzeń rytmu serca.

„Pierwszy zabieg ablacji wykonano u chorego z zespołem preekscytacji. Uzyskano trwałe ustąpienie przewodzenia przez szlak dodatkowy” – informuje Krakwoski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie. W zabiegu uczestniczyli: dr n. med. Tomasz Sondej (główny operator), lek. Jakub Drewniak (asysta), technicy elektroradiologii: Rafał Puchalski, Elżbieta Martyka, a także pielęgniarki mgr Michalina Przybyłowicz i mgr Renata Piwowarczyk.

🏥 Pracownia Elektrofizjologii i Elektroterapii znajdująca się w Oddziale Klinicznym Choroby Wieńcowej i Niewydolności…

Posted by Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II on Monday, August 15, 2022

„Zabieg był możliwy dzięki nowoczesnemu wyposażeniu pracowni, które zostało zakupione ze środków budżetu Województwa Małopolskiego” – podaje szpital. Na sali zabiegowej został zainstalowany system umożliwiający transmisję zabiegów, co pozwala na szkolenie studentów i lekarzy.

(red)

Najnowsze

Co w Krakowie