Planowanie produkcji. Na czym polega i dlaczego jest ważne?

Efektywne i sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa z branży produkcyjnej wymaga koordynacji szeregu działań. Jednym z kluczowych jest planowanie produkcji, które pozwala na określenie nakładu pracy niezbędnego do dostarczenia odbiorcom produktów w odpowiednim czasie, a także zapewnienia przedsiębiorstwu oczekiwanych zysków z ich sprzedaży. To złożony i bardzo wymagający proces, od którego realizacji zależy rentowność produkcji. Sprawdźmy, na czym on polega oraz jakie narzędzia informatyczne są w stanie znacząco ułatwić jego realizację.

Organizacja i monitorowanie procesów produkcyjnych w teorii i praktyce

Z definicji, planowanie produkcji to złożony proces, który ma na celu ustalenie ilości wyprodukowanego towaru w określonym czasie. Musi on uwzględniać zapotrzebowanie odbiorców na towar oraz realizować cele biznesowe przedsiębiorstwa. Planowanie produkcji ma za zadanie ustalić, co ma zostać wyprodukowanie, w jakim czasie, w jakim zakładzie, a także w jaki sposób, aby finalny produkt spełniał określone standardy. To proces, w którym udział biorą różne działy firmy – uczestniczy w nim m. in. dział sprzedaży, produkcji, a także logistyki.

Planując swoją produkcję, przedsiębiorstwo musi zadbać nie tylko o kwestie techniczne dotyczące wytwarzania danego produktu, ale także zorganizować cały złożony proces jego produkcji, dbając m. in. o kwestie organizacji pracy oraz ekonomikę całego przedsięwzięcia. Ważną rolę odgrywa także stałe nadzorowanie i monitorowanie procesu produkcji, które dostarcza wiedzy na temat przebiegu produkcji oraz pozwala systematycznie ją usprawniać.

Rola planowania produkcji i narzędzia informatyczne wspierające ten proces

Planowanie produkcji jest procesem, który wywiera bezpośredni wpływ na wydajność funkcjonowania firmy oraz osiągane przez nią wyniki finansowe. Jest to złożona, wieloetapowa i skomplikowana procedura, która wymaga skutecznej komunikacji oraz współpracy pomiędzy różnymi działami przedsiębiorstwa.

Architect team, collaboration and planning in meeting discussion for architecture design plan or 3D.

Nic więc dziwnego, że współczesne firmy poszukują rozwiązań, które ułatwią im planowanie i monitorowanie procesu produkcji. Korzystanie z nich zapewnia bowiem szereg korzyści – pozwala optymalnie wykorzystać zasoby produkcyjne przedsiębiorstwa, a w dłuższej perspektywie zmaksymalizować osiągane przez nie zyski.

Do szczególnie chętnie wybieranych przez zakłady produkcyjne rozwiązań stworzonych do planowania produkcji należy system APS Qguar. Jest to system automatycznego planowania, który wspiera managerów i planistów w optymalizacji scenariuszy produkcyjnych. Jego funkcjonalność bazuje na AI, pozwalając na planowanie produkcji w taki sposób, aby zlecenia były realizowane w najkrótszym czasie, z zachowaniem najwyższej wydajności maszyn oraz eliminacją ewentualnych przestojów.

System APS Qguar może funkcjonować samodzielnie lub zostać w łatwy sposób zintegrowany z systemem realizacji produkcji MES Qguar, pozwalając w ten sposób na dwustronną komunikację pomiędzy działem planowania i produkcji. Jest przy tym dostosowany do potrzeb różnych modeli wytwarzania – świetnie sprawdzi się zarówno w produkcji dyskretnej, procesowej, wielkoseryjnej, jak i jednostkowej.

Najnowsze

Co w Krakowie