Podatki od nieruchomości w górę. Znamy stawki na 2021 rok

O około 4 procent wzrosną stawki podatku od nieruchomości w Krakowie. Są już propozycje podwyżek. Na najbliższej sesji zapoznają się z nimi radni.

Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 trafił już do radnych. Podwyżka to średnio ok. 4 proc.

Ile za grunty

Oto propozycje stawek podatku za grunty – za metr kwadratowy (w nawiasie – tegoroczna stawka):

– związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,99 zł (0,95 zł)
– zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej i sportu – 0,30 zł (0,28 zł)
– zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ogrodów zoologicznych – 0,30 zł (0,28zł)
– zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,36 zł(0,35zł)
– pozostałe (w tym pod budynkami mieszkalnymi) – 0,52 zł (0,50 zł)

Ile za budynki

Oto propozycje stawek podatku za budynki lub ich części:

– mieszkalne – 0,85 zł (0,81 zł)
– związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,84 zł (23,90 zł)
– zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie branż chronionych – 12,42 zł (11,95 zł)
– związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 2,02 zł (1,95 zł)
– zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej i sportu – 7,45 zł (7,17 zł)
– zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ogrodów zoologicznych – 7,45 zł (7,17 zł)
– związane z prowadzeniem żłobków i klubów dziecięcych wpisanych do rejestru zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1,24 zł (1,19 zł)
– zajęte na prowadzenie stołówek szkolnych w budynkach szkół – 1,24 zł (1,19 zł)
– zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,86 zł (5,63zł)

Jakie skutki

W uzasadnieniu do projektu uchwały o nowych stawkach podatku od nieruchomości wyliczone są także skutki finansowe dla mieszkańców i drobnych przedsiębiorców.

Za mieszkanie o powierzchni 70 m kw. wraz z udziałem w gruncie 20 m kw. :
– za rok 2020 podatek wyniósł 67 zł,
– w roku 2021 wyniesie 70 zł,
– wzrost o 3 zł.

Za budynek przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni 100 m kw. na działce 3 ary:
– za rok 2020 podatek wyniósł 2675 zł,
– w roku 2021 wyniesie 2781 zł,
– wzrost o 106 zł.

(GEG)

Najnowsze

Co w Krakowie