Północna obwodnica Krakowa. Jest zgoda na budowę kolejnego odcinka. Zaczną od wycinki drzew

Musisz przeczytać

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla kolejnego odcinka drogi ekspresowej S52, czyli północnej obwodnicy Krakowa. Wydana decyzja pozwalająca na rozpoczęcie budowy dotyczy części pierwszej obwodnicy – od istniejącego węzła Modlnica w kierunku wschodnim, za projektowany węzeł Zielonki (łącznie z tunelem w Zielonkach). Ten fragment obwodnicy będzie miał długość 5 km długości.

W piątek, 5 lutego 2021 w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wojewoda małopolski Łukasz Kmita przekazał wydaną decyzję dyrektorowi krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Tomaszowi Pałasińskiemu.

– Jesteśmy coraz bliżej domknięcia całej północnej obwodnicy Krakowa. „Zielone światło” zapala się dziś dla pierwszej części tego zadania drogowego, odcinek drugi – najdłuższy – jest w budowie, zaś „zrid” dla trzeciego wydamy lada moment – wyliczał wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Tak buduje się północna obwodnica Krakowa

Tak buduje się północna obwodnica Krakowa

(fot. s52-polnocnaobwodnicakrakowa.pl)

– Ta inwestycja jest namacalnym dowodem determinacji rządu Prawa i Sprawiedliwości w zrealizowaniu tego projektu. Tej drogi miało przecież nie być. Nasi poprzednicy spisali ją na straty. Północna obwodnica Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52 została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych dopiero w maju 2016 roku. To decyzja obecnego rządu umożliwiła GDDKiA rozpoczęcie przygotowań do tej inwestycji. A niebawem północna obwodnica Krakowa stanie się faktem – przekonywał wojewoda.

– W poniedziałek przekażemy wykonawcy plac budowy i rozpocznie się wycinka drzew i krzewów oraz prace geodezyjne. Ustalone zostaną granice inwestycji, co pozwoli jak najszybciej rozpocząć prace zasadnicze przy budowie S52 na tym odcinku, jak tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne. W związku z tym, że jest to obszar cenny pod względem archeologicznym, prowadzone są tam nadal badania na wyznaczonych stanowiskach – powiedział dyrektor GDDKiA w Krakowie Tomasz Pałasiński.

Odcinek, którego dotyczy wydany właśnie „zrid”, będzie realizowany w Krakowie oraz w miejscowości Zielonki w powiecie krakowskim, a także w miejscowościach Modlniczka i Modlnica w gminie Wielka Wieś. Jest to początkowy odcinek północnej obwodnicy Krakowa, na skrzyżowaniu trasy S52 i DK94 w kierunku na Olkusz.

Zakres planowanych prac obejmie między innymi:
− budowę drogi ekspresowej S52, klasy S, o dł. ok. 5 km;
− budowę łącznic węzła drogowego „Modlnica”;
− budowę węzła drogowego „Zielonki” na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 794 (Trasa Wolbromska), z łącznicami i rozbudową DW klasy G;
− budowę, rozbudowę oraz przebudowę dróg powiatowych oraz gminnych na trasie przebiegu drogi ekspresowej;
 budowę zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej, drogach gminnych i powiatowych;
 budowę chodników i ścieżek rowerowych;
 budowę wiaduktów i mostów drogowych (nad drogami i ciekami wodnymi);
 budowę tunelu;
 budowę lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego.

Decyzja została wydana z rygorem natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że można od razu zaczynać prace. Harmonogram realizacyjny przewiduje zakończenie budowy i oddanie drogi do użytkowania w 2023 r. Wniosek o wydanie tego „zridu” został złożony przez inwestora 31 stycznia 2020 roku, a więc rok temu.

„Zrid” dla budowy środkowego – 7-kilometrowego – odcinka został wydany przez wojewodę małopolskiego 9 lipca 2020 roku. „Zrid” dla odcinka III (styk z S7; długości ok. 330 m; obejmujący budowę łącznicy z węzłem Mistrzejowice) powinien być wydany jeszcze w pierwszym kwartale 2021 roku.

(GS)

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca