Poważne zarzuty wobec rektora UEK Stanisława Mazura. W tle oskarżenia o naruszenie prawa i prowadzenie kampanii wyborczej

Osoba, która publicznie mówi o obronie zasad praworządności, sama powinna postępować zgodnie z tym, co głosi publicznie, a tak nie jest – tak o rektorze Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie napisał jeden z jego podwładnych. Swym wpisem wywołał burze na uczelni. Padły oskarżenia rektora UEK o naruszenie prawa, prowadzenie kampanii wyborczej oraz próby wywierania nacisku na pracowników naukowych.

„Dzisiaj doszło do próby odwołania mnie z funkcji dyrektora Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Rektor Uniwersytetu, prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur, na podstawie nieprawdziwych zarzutów, usiłował wręczyć mi odwołanie z funkcji bez podstaw formalnych, merytorycznych i prawnych, a tym samym dokonać w mej ocenie czynności z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa” napisał w mediach społecznościowych dr Jakub Kwaśny, dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Krakowska Szkoła Biznesu, będąca częścią Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, znana jest z wysokiej jakości kształcenia i ugruntowanej pozycji na rynku edukacyjnym. Ostatnio jednak szkoła znalazła się w centrum uwagi ze względu na próbę odwołania jej dyrektora, dr Jakuba Kwaśnego, przez rektora Uniwersytetu, prof. UEK dr hab. Stanisława Mazura.

Dr  Jakub Kwaśny publicznie wyraził swoje zdziwienie i oburzenie, twierdząc, że próba odwołania jest pozbawiona rzetelnych podstaw formalnych, merytorycznych i prawnych. Jednocześnie sugeruje on, że decyzja rektora może być związana z politycznymi rozgrywkami wewnątrz uczelni – „Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że nie ma żadnych merytorycznych przesłanek, zaś „utrata zaufania” oraz „rzekome utrudnianie kontroli”, która jeszcze się formalnie nie rozpoczęła, są tylko pretekstem dla działań Pana Rektora rozpoczynających kampanię wyborczą na Uczelni. Dziwnym trafem, dzisiejsza próba odwołania następuje po tym, gdy szczerze zakomunikowałem Panu Rektorowi, iż nie poprę go w wyborach i w jego działaniach skierowanych przeciwko mojemu bezpośredniemu przełożonemu – prorektorowi ds. współpracy prof. UEK dr hab. Piotrowi Bule. Konsekwencją tych zdarzeń jest zapowiedziana kontrola w kierowanej przeze mnie jednostce, a w tej chwili odwoływanie mnie z funkcji dyrektora Krakowskiej Szkoły Biznesu” – czytamy w oświadczeniu dr Kwaśnego.

Jak podkreśla dr. Kwaśny, podległa mu jednostka od lat cieszy się uznaniem zarówno wśród pracodawców, jak i absolwentów. – „Jednostka, którą kieruję, Krakowska Szkoła Biznesu, kształci na wysokim poziomie coraz więcej uczestników studiów podyplomowych i studiów MBA na światowym poziomie, zbiera same przychylne opinie zarówno pracodawców, jak i absolwentów. Nie bez znaczenia jest również to, że przynosi dzięki temu z roku na rok wysokie dochody do budżetu Uniwersytetu. Gdyby nie wypracowane w Szkole środki finansowe za rok 2022 – Uczelnia, byłaby drugi rok z rzędu na minusie” podkreśla dr. Kwaśny.

Dr  Kwaśny podkreśla również, że próba odwołania ma miejsce w roku wyborczym na uczelni, co może sugerować związek z kampanią wyborczą rektora. To rodzi pytania o uczciwość motywacji za tą decyzją oraz jej wpływ na stabilność jednostki, która przez wiele lat budowała swoją reputację i zdobyła uznanie w kraju i za granicą. – „Dziwnym trafem, dzisiejsza próba odwołania następuje po tym, gdy szczerze zakomunikowałem Panu Rektorowi, iż nie poprę go w wyborach i w jego działaniach skierowanych przeciwko mojemu bezpośredniemu przełożonemu – prorektorowi ds. współpracy prof. UEK dr hab. Piotrowi Bule. Konsekwencją tych zdarzeń jest zapowiedziana kontrola w kierowanej przeze mnie jednostce, a w tej chwili odwoływanie mnie z funkcji dyrektora Krakowskiej Szkoły Biznesu” – czytamy w oświadczeniu.

Warto zauważyć, że rektor ma prawo do powoływania i odwoływania kierowników jednostek administracyjnych na uczelni, ale wszystkie działania muszą odbywać się zgodnie z obowiązującym prawem i procedurami. Jakub Kwaśny podjął decyzję o odmowie przyjęcia odwołania i zamierza bronić swoich praw przed niezawisłym sądem.

Pracownicy Krakowskiej Szkoły Biznesu w liście skierowanym do rektora Mazura wyrazili swoje wsparcie dla dyrektora.

list pracowników Krakowksiej Szkoły Biznesu do rektora UEK Stanisława Mazura, fot. Jakub Kwaśny

Jakub Kwaśny – Adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UEK. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, poprzednio dyrektor ds. rozwoju studiów podyplomowych Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dyrektor merytoryczny kierunku MBA in General Management oraz MBA in Community Management. Ekspert Centrum Polityk Publicznych UEK oraz Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Członek rad nadzorczych spółek z sektora wodociągów i ciepłownictwa. W latach 2012-2017 przewodniczący Rady Programowej Radia Kraków S.A, a w 2011-2015 Rady Społecznej Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie oraz Zespołu Przychodni Specjalistycznych.

Członek Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Economic Society of Thessaloniki oraz międzynarodowej grupy badawczej PGV – Pays du Groupe de Visegrad.

Wielokrotnie nagradzany przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej, organizacyjnej i naukowej. Jego doktorat napisany pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny Pietrzyk został nagrodzony wyróżnieniem.

Dr Jakub Kwaśny

Aktywny samorządowiec, od 2006 r. radny, a od 2018 r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie. Członek polskiej delegacji do Komitetu Regionów Unii Europejskiej oraz Przewodniczący Tarnowskiego Komitetu Rewitalizacji.

Autor lub współautor wielu publikacji naukowych z zakresu lokalizacji zaawansowanych usług biznesowych, aktywności klastrów przemysłowych, atrakcyjności inwestycyjnej, samorządu terytorialnego, rozwoju regionalnego i polityki spójności Unii Europejskiej. Autor monografii pt. Trzydzieści lat samorządności terytorialnej w Polsce: gospodarka rozwój reformy.

Jarek Strzeboński

 

 

 

 

10 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie