Przedłuża się przygotowanie projektu ulicy 8 Pułku Ułanów

Przedłużają się prace projektowe dotyczące ulicy 8 Pułku Ułanów. Niemal pewne jest, że nie uda się uzyskać decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) w zakładanym wstępnie terminie – wiosną 2020 roku. Pod znakiem zapytania jest realizacja tego zadania w kolejnych latach.

– W ramach przygotowywania dokumentacji projektowej na etapie uzgodnień z dzielnicami wpłynęło kilkadziesiąt uwag od mieszkańców. Bardzo często uwagi wykluczają się.  Są one na bieżąco analizowane i jeśli są zgodne z przepisami, staramy się je uwzględnić w projekcie. Często jednak konieczne są dodatkowe konsultacje dotyczące wniosków zgłaszanych przez społeczność lokalną z Zarządem Transportu Publicznego, czy z Miejskim Inżynierem Ruchu. A to wszystko wymaga czasu – zauważa Łukasz Szewczyk, p.o. dyrektora ZIM w Krakowie.

Przyznaje, że nie ma szans, żeby decyzja ZRID została uzyskana do końca marca 2020 roku, w terminie zakładanym w umowie. – Pamiętajmy, że cała dokumentacja, po skompletowaniu poszczególnych projektów branżowych, a więc rozwiązań dotyczących m.in. przekroju ulicy, skrzyżowań, sygnalizacji świetlnej, odwodnienia, uzbrojenia sieci podziemnych, czy oświetlenia, musi być uzgodniona przez zarządcę drogi tj. Zarząd Dróg Miasta Krakowa – zaznacza dyrektor Szewczyk.

Z tych też względów, realny termin na przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie zgód to druga połowa 2020 roku, pod warunkiem, że na etapie procedury administracyjnej nie będzie protestów czy odwołań. – Dlatego w ramach przygotowania zadania chcemy rozwiązać jak najwięcej punktów spornych z właścicielami terenów sąsiadujących z planowaną ulicą, by w przyszłości uniknąć problemów na etapie uzyskiwania ZRID – podkreśla dyrektor ZIM w Krakowie.

Przedłużanie się przygotowania projektu ul. 8 Pułku Ułanów wpływa bezpośrednio na szanse jego realizacji. Na 2020 rok nie zaplanowano środków na budowę, bo nie ma praktycznie szans, by wyłonić wykonawcę i rozpocząć prace. Być może uda się zapisać pieniądze na tę inwestycję w kolejnych budżetach Miasta. To jednak zależy od sytuacji finansowej w jakiej będzie Kraków.

Przypomnijmy: ulica 8 Pułku Ułanów ma połączyć ul. Zawiłą ze skrzyżowaniem ul. Kapelanka – Brożka – Grota Roweckiego, odciążają w ten sposób przede wszystkim ulicę Kobierzyńską. W ramach inwestycji zostanie wybudowana 2,7 km tzw. droga zbiorcza, po jednym pasie w każdą ze stron. Wzbogaci się też sieć dróg rowerowych. W ramach zadania powstaną również chodniki, przebudowana będzie infrastruktura techniczna.

Najnowsze

Co w Krakowie