Przy ul. Tatarakowej powstanie odwiert geotermalny głęboki na 2 km

Kraków planuje pozyskiwanie wody geotermalnej do ogrzewania mieszkań. W 2026 roku na Przylasku Rusieckim ma zostać wykonany odwiert. Nowego źródła ciepła będą szukać na głębokości dwóch kilometrów. Koszt prac oszacowano na 15 mln zł.

Geolodzy będą poszukiwali wód termalnych przy ulicy Tatarakowej. Wybór działki, która została już ogrodzona, wynikał z przeprowadzonych wizji terenowych i analizy geologicznej. Spodziewają się, że znajdą wodę na głębokości ok. 2 kilometrów. Przypuszczają, że może mieć ona 55 st. Celsjusza. Jeśli przewidywania się sprawdzą, gorące źródło zostanie wykorzystane do ogrzewania mieszkań, dostarczania ciepłej wody użytkowej, ale też do rekreacji i lecznictwa, m.in. balneologii. 

Planowana głębokość odwiertu to 1820 m (+/- 10 proc). Specjaliści przewidują, że na tej głębokości woda może mieć nawet 55 st. C w złożu, co oznacza, że na powierzchni ta temperatura będzie niższa, ale nadal będzie się nadawała do wykorzystania np. jako ciepło systemowe do ogrzewania mieszkań.

W rejonie planowanego otworu geotermalnego zlokalizowane są: Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki” oraz Park Naukowo-Technologiczny „Branice”. Zabezpieczenie ciepła z geotermii na ogrzanie budynków, w skali całego projektu oszacowano na ok. 60 MW.

 – Planuje się, że Centrum Rekreacji i Wypoczynku oraz elementy planowanego Parku Naukowo-Technologicznego, w tym skansen dziedzictwa kulturalnego Krakowa, mogą być naturalnymi odbiorcami ciepła geotermalnego, a w razie potwierdzenia przewidywanych parametrów hydrochemicznych wód termalnych, mogą być również wykorzystane do celów rekreacyjnych i balneoterapeutycznych – wyjaśnia krakowski magistrat. 

Pieniądze na odwiert niemal w całości pochodzić będą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W listopadzie 2023 r. miasto otrzymało z funduszu na ten cel ponad 12 mln zł. Na administrację Krakowa spaść ma obowiązek zapłaty VAT od kosztów całego przedsięwzięcia.

Odwiert wykona jednostka miejska Klimat-Energia-Gospodarka Wodna.

Najnowsze

Co w Krakowie