Rada Miasta nie zgodziła się na nowe mieszkania przy ul. Seniorów Lotnictwa i ul. Ułanów

Rada Miasta Krakowa nie zgodziła się na nowe mieszkania przy ul. Seniorów Lotnictwa i ul. Ułanów. Inwestor chciał uzyskać pozwolenie na budowę dwóch połączonych ze sobą bloków na podstawie tzw. spec ustawy deweloperskiej. Wprawdzie planowana inwestycja jest zgodna ze studium zagospodarowania, ale sprzeczna z planem zagospodarowania. I choć prezydent miasta przygotował projekt o zgodzie na lokalizację dla nowej zabudowy mieszkaniowej, to jednak Rada Miasta podjęła uchwałę o braku takiej zgody.

Przy ul. Seniorów Lotnictwa i ul. Ułanów inwestor chce postawić dwa bloki mieszkalne połączone ze sobą podziemnym garażem. W budynkach może powstać do 58 do 68 mieszkań, ich powierzchnia może wynosić od 32 do 100 metrów kwadratowych. Nie może wystąpić o pozwolenie na budowę, bo plan zagospodarowania przestrzennego zakłada w tym miejsce usługi. Inwestor wystąpił więc o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego złożonego z dwóch segmentów naziemnych, z garażem podziemnym” na podstawie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych (tzw. lex deweloper). W takich przypadkach decyzję podejmuje Rada Miasta. Prezydent przedstawił radnym projekt o zgodzie na lokalizację takiej inwestycji.

Pierwszy taki przypadek

Gdyby radni pozytywnie zaopiniowali wniosek inwestora, byłby to pierwszy w Krakowie przypadek zatwierdzenia budowy nowych bloków na podstawie spec ustawy deweloperskiej (zwanej lex deweloper). Przygotowując pozytywny projekt w sprawie inwestycji mieszkaniowej przy ul. ul. Seniorów Lotnictwa i ul. Ułanów urzędnicy prezydenta kierowali się tym, że inicjatywa spełnia takie kryteria jak choćby odległość od przystanków komunikacji zbiorowej czy możliwości przyjęcia dzieci do pobliskiej szkoły. Ale nie uwzględnili krytycznych opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

A MKUA zwracała uwagę, że inwestycja jest niezgodna z planem zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. Przewiduje on w tym miejscu usługi, a nie mieszkania, choć studium zezwala także na mieszkaniową zabudowę wielorodzinną.

Poprawka zmieniła wszystko

Komisja Planowania Przestrzennego Rady Miasta zaproponowała odrzucenie projektu uchwały. Po dyskusji na środowej sesji większość uznała, że lepszym rozwiązaniem będzie przyjęcie poprawki przewodniczącego Rady Miasta Dominika Jaśkowca, która całkowicie zmieniła projekt – z pozytywnej opinii na negatywną.

– Jak nie podejmiemy uchwały, to zgodę na budowę bloków może wydać wojewoda. Jeśli podejmiemy uchwałę negatywną, to sąd oceni, czy mieliśmy rację – przekonywał przewodniczący Dominik Jaśkowiec (Platforma Obywatelska). – Sądy administracyjne stają w swoich wyrokach po stronie gmin i orzekają, że rady nie muszą godzić się na inwestycje, nawet jeśli spełnia ona określone wcześniej standardy – wtórował Łukasz Gibała, szef klubu Kraków dla Mieszkańców, który podkreślał, że po to rada uchwala plany, by inwestorzy występowali o pozwolenia na budowę na ich podstawie, a nie szukali sposobu na obejście zapisów tych planów. Z kolei Włodzimierz Pietrus, przewodniczący klubu PiS, zwracał uwagę, że zgoda rady na zabudowę mieszkaniową przy ul. Seniorów Lotnictwa i ul. Ułanów była niebezpiecznym precedensem.

Szok dla inwestora

Przeciwko takiemu podejściu protestował podczas dyskusji na sesji przedstawiciel inwestora. – Dla mnie to szok, że z definicji odrzucana jest propozycja przygotowana zgodnie z obowiązującym prawem i zgodna ze studium zagospodarowania – mówił.

Przy ul. ul. Seniorów Lotnictwa i ul. Ułanów inwestor chce postawić dwa bloki mieszkalne połączone ze sobą podziemnym garażem. W budynkach może powstać do 58 do 68 mieszkań, ich powierzchnia może wynosić od 32 do 100 metrów kwadratowych.

Ostatecznie Rada Miasta najpierw przyjęła poprawkę Dominika Jaśkowca, a potem całą uchwałę o braku zgody na lokalizacje inwestycji mieszkaniowej przy ul. Seniorów Lotnictwa i ul. Ułanów.

Grzegorz Skowron

1 KOMENTARZ

Subscribe
Powiadom o
1 Komentarz
Najstarsze
Najnowsze Oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie