Radni miejscy mają wakacje. Diety i tak dostaną

Rada Miasta Krakowa rozpoczęła przerwę wakacyjną. Przerwa w pracy samorządowców potrwa do końca sierpnia. W tym okresie nie będą zwoływane posiedzenia rady ani komisji. Radni nie będą również pełnić cotygodniowych dyżurów. Kolejna sesja odbędzie się dopiero pod koniec sierpnia, co daje radnym około siedmiu tygodni wakacji.

Ostatnie posiedzenie Rady Miasta Krakowa przed wakacjami miało miejsce 3 lipca, a następne zaplanowano na 28 sierpnia. W międzyczasie radni nie będą się spotykać ani podejmować żadnych uchwał. Normalna praca samorządowców rozpocznie się ponownie pod koniec sierpnia sierpnia. Wówczas wrócą dyżury i komisje. Taki harmonogram pracy rady i komisji daje krakowskim radnym około siedmiu tygodni na wakacje.

Wakacyjna przerwa nie wpłynie na wysokość diet, które otrzymują radni. To około 4,8 tysiąca złotych brutto. Oficjalnie dieta ma pokrywać koszty związane z pełnieniem mandatu radnego, jednak w praktyce sposób jej obliczania jest tak skonstruowany, że jedna sesja miesięcznie (i obecność na niej) zapewnia możliwość otrzymania diety w maksymalnej wysokości.

Fatalne zachowanie radnych Krakowa. Zrobili sobie wolne w czasie sesji Rady Miasta

Najnowsze

Co w Krakowie