Znikają drzewa w Parku Lotników. Co na to miasto?

fot. marcin wojcik via Foter.com

Park bez drzew? Radny Wojciech Krzysztonek złożył interpelację w której pyta władze miasta, czy mają zamiar zareagować na wycinkę drzew w Parku Lotników.

Obawy o to, że część parku może zostać zabudowana pojawiły się już trzy lata temu. W 2014 Rada Dzielnicy XIV Czyżyny przyjęła uchwałę, która miała na celu ochronę parku przed ewentualną zabudową.

W kwietniu 2015 roku interpelację w tej sprawie złożył Krzysztonek, a w maju 2016 roku ponowił swój postulat. Żaden z tych wniosków nie skłonił władz miasta do działania.

Teraz, gdy w parku i jego sąsiedztwie doszło do niekontrolowanej wycinki, Krzysztonek znów pyta. Co zrobiono, aby uchronić park i co można jeszcze zrobić, by wstrzymać wycinanie drzew.

fot. marcin wojcik via Foter.com

Oto pełna treść interpelacji:

W kwietniu 2015 roku, w związku z uzasadnionymi obawami o zabudowę części Parku Lotników Polskich, zwróciłem się do Pana Prezydenta z interpelacją o zachowanie integralności tego parku i ochronę go przed zabudową. Proponowałem wtedy rozważenie możliwości opracowania programu ochrony Parku Lotników Polskich przed zabudową, którego elementem powinny być wykupy od właścicieli prywatnych terenów, a w perspektywie ich rekultywacja i włączenie do parku. W 2014 roku uchwałę w podobnym duchu przyjęła Rada Dzielnicy XIV Czyżyny.

Wobec braku działań władz miasta w tym zakresie oraz w związku z niekorzystnymi zapisami Studium (część terenów parku przeznaczona jest pod zabudowę), ponowiłem ten postulat maju 2016 roku. Otrzymałem wtedy zapewnienie (odpowiedź z 23.06.2016 r.), że polityka władz miasta w odniesieniu do obszarów Parku Lotników Polskich i terenów znajdujących się w jego otoczenia zmierza do zachowania integralności oraz ochrony przed zabudową tego obszaru.

1 stycznia 2017 weszły w życie przepisy nowej ustawy o ochronie przyrody. Umożliwiły one niekontrolowaną wycinkę drzew. Doszło do niej niestety m.in. w Parku Lotników Polskich.

W związku z tym zwracam się z prośbą o informację, jakie działania od 2014 roku podjęły władze miasta, by uchronić Park Lotników Polskich przed zabudową. Proszę też o informację o działaniach, jakie miasto podejmuje obecnie lub planuje podjąć w związku z niepokojącą wycinką, jaka jest prowadzona w Parku Lotników Polskich.

Wojciech Krzysztonek

Radny Miasta Krakowa

(wm)

Zobacz także