Rozpoczął się wybór nowego rektora Politechniki Krakowskiej

Na Politechnice Krakowskiej rozpoczynają się procedury wyborcze związane z wyborem nowego rektora uczelni. Będzie sprawował funkcję do końca – przerwanej śmiercią urzędującego rektora śp. prof. Andrzeja Białkiewicza – kadencji 2020-2024. Do dnia wyboru nowego zwierzchnika PK – zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – obowiązki rektora pełni najstarszy członek Senatu Politechniki Krakowskiej dr inż. arch. Bogdan Siedlecki, prof. PK.

– W związku ze śmiercią Rektora Politechniki Krakowskiej prof. Andrzeja Białkiewicza w dn. 22 marca 2023 r. przewodniczący Kolegium Elektorów Politechniki Krakowskiej prof. Dariusz Bogdał stwierdził wygaśnięcie mandatu Rektora PK prof. Andrzeja Białkiewicza z dniem Jego śmierci. W konsekwencji stwierdzenia wygaśnięcia mandatu obowiązki Rektora w okresie od 23 marca 2023 r. do dnia wyboru nowego rektora pełni najstarszy członek Senatu Politechniki Krakowskiej, posiadający co najmniej stopień doktora – dr inż. arch. Bogdan Siedlecki, prof. PK – informuje rzecznik Prasowy Politechniki Krakowskiej Małgorzata Syrda-Śliwa

Wyboru Rektora dokona Kolegium Elektorów PK, wybrane na kadencję 2020-2024 r.  Procedury wyborcze na PK rozpoczęły się dziś, w piątek 31 marca 2023 r.  Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej dr hab. inż. Piotr Czub, prof. PK zwołał nadzwyczajne posiedzenie UKW. Jego przedmiotem było m.in. opracowanie projektu uchwały wyborczej, która określi szczegółowy terminarz wyborów. Uchwałę wyborczą z terminarzem wyborów zatwierdza następnie Senat PK. Jego posiedzenie zaplanowane zostało na środę 5 kwietnia br.

Osoba wybrana na funkcję rektora będzie ją pełnić od dnia stwierdzenia wyboru do końca kadencji 2020-2024, czyli do 31 sierpnia 2024 r.

Zmarły w ubiegłym tygodniu Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz z  uczelnią  związany był przez blisko 50 lat. Funkcję rektora sprawował od września 2020 r. Wcześniej był prorektorem Politechniki dwóch kadencji i wieloletnim kierownikiem Katedry Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury PK. Pracę naukową i dydaktyczną łączył z bogatą praktyką architektoniczną.

(JS)

 

 

 

Do wyboru stosuje się takie zasady, jak w przypadku wyborów na pełną kadencję. Czynności wyborcze obejmują:

a) zgłaszanie kandydatów przez pracowników, członków rady uczelni, organy samorządu studentów i samorządu doktorantów,

b) wyrażanie przez zgłoszone osoby braku zgody na kandydowanie w terminie 7 dni od ogłoszenia listy przez UKW,

c) opiniowanie zgłoszonych osób przez Senat PK,

d) wskazanie kandydatów na rektora przez Radę Uczelni,

e) wyrażenie zgody na kandydowanie przez osoby wskazane przez Radę Uczelni,

f) wybór rektora przez kolegium elektorów spośród osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie

 

Uczelniana Komisja Wyborcza będzie informować o zasadach, terminach i miejscu przeprowadzania wyborów m.in. za pośrednictwem serwisu internetowego PK.

Najnowsze

Co w Krakowie