Smog w Krakowie. Korzystajcie ze świeżego powietrza, może być znacznie gorzej

Na razie należy oddychać pełną piersią, ale sytuacja szybko może się zmienić. Wszystko przez złe warunki oczyszczania powietrza.

Według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, poziom stężeń pyłów PM10, według średniej z godz. 1.00-7.00, zarejestrowany na stacjach pomiarowych w Krakowie wyniósł 30 ʮg/m3. Tymczasem dopuszczalna norma dobowa to 50ʮg/m3.

Niestety, ale warunki usuwania zanieczyszczeń z obszaru miasta na popołudnie i wieczór określane są jako złe i umiarkowanie złe.

jk

Najnowsze

Co w Krakowie