Strefa Płatnego Parkowania będzie jeszcze większa?! Chcą ją poszerzyć o kolejne dwie dzielnice

Mieszkańcy są mocno specyptycni, ale mimo to radni wciąż chcą stawiać w mieście nowe parkomaty. W radzie miasta trwa właśnie dyskusja o wprowadzeniu SPP na Grzegórzkach i Prądniku Białym. Zadecydować i tym mieliby mieszkańcy podczas konsultacji.

Miałyby one trwać co najmniej 60 dni, jednak zakończyłyby się nie później niż 1 czerwca 2020 roku. 

Obszar dzielnicy II Grzegórzki, który zostanie objęty konsultacjami, to teren: pomiędzy rzeką Białuchą a Małą Obwodnicą Kolejową Krakowa (linia kolejowa nr 100) oraz teren między ulicą Miedzianą a rzeką Wisłą.

Z kolei konsultacje społeczne w dzielnicy III Prądnik Czerwony będą dot. osiedla Olsza, Olsza II, Ugorek i Wieczysta. Będą to tereny pomiędzy Mogilską, Małą Obwodnicą Kolejową Krakowa (linia kolejowa nr 100) oraz dróg: ul. Klemensiewicza, al. 29 Listopada, ul. Lublańskiej, al. im. Bora-Komorowskiego, ul. Seniorów Lotnictwa i ul. Ułanów. SPP mogłaby być również na granicy Prądnika Czerwonego z Czyżynami. 

Decyzja o rozpoczęciu konsultacji społecznych jeszcze nie została podjęta przez radę miasta. Trwa dyskusja w tej sprawie.

Najnowsze

Co w Krakowie