Studia inżynierskie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie od kilku lat chwali się tytułem najlepszej uczelni pedagogicznej w Polsce w prestiżowym rankingu Szkół Wyższych Perspektywy. Dla wielu osób zaskoczeniem jest fakt, że uczelnia poza licznymi kierunkami pedagogicznymi prowadzi również szereg studiów technicznych, inżynierskich i przyrodniczych. Edukacja techniczno-informatyczna czy Inżynieria bezpieczeństwa, to tylko przykłady niektórych kierunków niepedagogicznych na jakie można wybrać się do Krakowa.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie w ostatnich latach mocno zainwestował w rozwój kadry naukowej i zaplecza akademickiego. Regularnie otwierane laboratoria, wyposażenie, którego nie powstydziłyby się zachodnie instytuty naukowe, projekty, badania, konferencje i sympozja, powodują, że tysiące studentów chętnie wybiera studia w Instytucie Nauk Technicznych UP w Krakowie. Studenci podkreślają, iż możliwość korzystania z Laboratorium Mikroskopii, Pracowni Dyfraktometrii Rentgenowskiej czy Pracowni Mechatroniki znacznie ułatwiają i uatrakcyjniają studiowanie. Dodatkowo ciągle rozbudowujący się system uczenia się na odległość pozwala na wykorzystanie nowoczesnych metod, w tym łączenia nauczania tradycyjnego z szeroko rozumianym e-learning.

W prowadzeniu studiów technicznych ogromną rolę odgrywa również współpraca ze środowiskiem pozauczelnianym. Instytut współpracuje z wieloma firmami przemysłowymi, informatycznymi – i nie tylko – dzięki czemu dostosowuje programy studiów do potrzeb i oczekiwań pracodawców. Interdyscyplinarny charakter studiów pozwala studentom zdobyć umiejętności i wiedzę z różnych obszarów dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych. Przygotowuje tym samym absolwentów do podjęcia pracy inżynierskiej w obszarach praktycznych zastosowań informatyki i techniki.

Zarówno Edukacja techniczno-informatyczna, jak i Inżynieria bezpieczeństwa to kierunki studiów opracowane z myślą o osobach, które już na etapie podjęcia decyzji o wyborze kierunku studiów dostrzegają przyszłe korzyści, np. większą swobodę wyboru pracy, czy też możliwość lepszych zarobków. W celu zwiększenie szans swoich absolwentów na rynku pracy  uczelnia współpracuje z licznymi firmami również w kwestii staży i praktyk studenckich. Zdobywaniu doświadczenia zawodowego sprzyja też pozyskiwanie przez uczelnię środków w ramach grantów oraz projektów. Studenci, ale i pracownicy wielokrotnie korzystają z tych form podniesienia swoich kwalifikacji. Z myślą o absolwentach swoich kierunków instytut zwraca również uwagę na umiędzynarodowienie procesu uczenia się. W tym celu do prowadzenia zajęć zapraszani są profesorowie z renomowanych ośrodków zagranicznych, a regularne zajęcia dydaktyczne zawierają coraz to więcej treści przekazywanych lub prezentowanych w języku angielskim. Studenci chętnie wyjeżdżają też na zagraniczne uczelnie w ramach programu ERASMUS+.

Oferta interdyscyplinarnych studiów inżynierskich na UP w Krakowie daje szanse na rozwój i dobre perspektywy zatrudnienia, ale też pozwala na uzyskanie wykształcenia dopasowanego do potrzeb rynku pracy oraz indywidualnych zainteresowań studentów. Zachęcamy do odwidzenia strony internetowej www.technika.up.krakow.pl, aby lepiej poznać Uniwersytet Pedagogiczny i dowidzieć się więcej o proponowanych studiach.

Studia oferowane Instytut Nauk Technicznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie:

Edukacja techniczno-informatyczna:

O profilu wykształcenia decyduje wybór specjalności spośród oferowanych, na pierwszym stopniu studiów stacjonarnych są to: informatyka stosowana w technice, inżynieria materiałowa i komputerowe wspomaganie procesów produkcjioraz specjalność nauczycielska technika z informatyką.

Na drugim stopniu studiów wyboru można dokonać spośród specjalności: informatyka stosowana w technice, technologie internetowe i multimedialne, mechatronika oraz specjalność nauczycielska technika z informatyką.

Absolwenci kierunku ETI w ramach specjalności nauczycielskiej (I i II stopień) otrzymują przygotowanie do zajmowania stanowiska nauczyciela w różnych szkołach, tj. w szkole podstawowej w zakresie przedmiotów technika informatyka oraz w szkołach I i II stopnia, technikach, liceach ogólnokształcących i innych szkołach ponadpodstawowych w zakresie informatyki oraz przedmiotów zawodowych, a także jako nauczyciel  teoretycznej i praktycznej nauki zawodu.

Inżynieria bezpieczeństwa:

W ramach tego kierunku prowadzone są praktyczne studia inżynierskie pierwszego stopnia. Proponowane specjalności to bezpieczeństwo technologii informacyjnych oraz bezpieczeństwo materiałowe i technologii materiałowych. Studia umożliwiają pracę w sektorze prywatnym jak i jednostkach samorządowych i rządowych.

Rekrutacja wciąż trwa: https://rekrutacja-studia.up.krakow.pl/

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie