Studiowanie może być przygodą!

Czy studia mogą być przygodą, a nie tylko odbiorem wiedzy podawanej przez wykładowców i wyczytywanej w grubych podręcznikach? Czy mogą być pasją odkrywania świata i zdobywania nowych, przydatnych w dorosłym życiu umiejętności, w dodatku w przyjaznej atmosferze? Tak! – odpowiada Dyrektor Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie dr Tomasz Rachwał.

Są takie studia, które dają możliwość wszechstronnego rozwoju, pozwalają na rozwijanie pasji poznawania świata oraz odbywania niezapomnianych podróży i wypraw w ramach ćwiczeń terenowych. Takimi kierunkami są studia geograficzne.

Coś więcej niż kierunek studiów

Współczesna geografia nie jest już nauką tylko opisową (jak wskazuje jej nazwa), często kojarzoną z podawaniem co i gdzie leży na mapie czy jakie są wartości pewnych zjawisk społeczno-gospodarczych. Dziś geografia określana jest często jako „nauka o zarządzaniu przestrzenią”, stąd rośnie jej rola w proponowaniu rozwiązań służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu kraju, regionów czy układów lokalnych.

Geografia jest więc czymś więcej niż tylko przedmiotem szkolnym i kierunkiem studiów o tej nazwie. Do studiów geograficznych należy zaliczyć także gospodarkę przestrzenną oraz turystykę i rekreację. Od wielu lat są one prowadzone w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Takich nauczycieli chętnie zatrudniają szkoły

Na kierunku geografia silny nacisk kładziony jest na przygotowanie przyszłych nauczycieli. Oferowane są więc specjalności nauczycielskie geografia z przyrodą, geografia z podstawami przedsiębiorczości i geografia z wiedzą o społeczeństwie. Dają one możliwość nabywania kwalifikacji nauczycielskich z więcej niż jednego przedmiotu w toku studiów.

Zajęcia na tych specjalnościach prowadzą wybitni dydaktycy przedmiotowi, a także autorzy podstawy programowej czy wiodących podręczników dla uczniów i poradników metodycznych dla nauczycieli. Mowa o podręcznikach do geografii, przyrody i przedsiębiorczości, do wszystkich poziomów kształcenia. Ogromne doświadczenie we współpracy ze środowiskiem szkolnym pozwala przygotować nowe pokolenia wyśmienitych nauczycieli, dlatego absolwenci geograficznych studiów nauczycielskich w naszej Uczelni są chętnie zatrudniani przez dyrektorów szkół z całej Polski.

Na kierunku geografia są także specjalności nienauczycielskie. Od roku akademickiego 2020/2021 będzie zupełnie nowy program geograficznych studiów magisterskich, w którym oferowane będą dwie specjalności – geografii społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna oraz nauki o Ziemi i środowisku. Pogram określany jako #NowaGeografiaMagisterska lepiej odpowiada wyzwaniom rynku pracy i oczekiwaniom pracodawców.

Z związku z rosnącą rolą gospodarowania przestrzenią w celu podniesienia jakości życia mieszkańców i rozwiązywania nasilających się konfliktów przestrzennych, Instytut oferuje także studia inżynierskie i magisterskie z zakresu gospodarki przestrzennej z interesującymi specjalnościami do wyboru na studiach I stopnia, takimi jak rozwój regionalny i lokalny, geoinformacja czy gospodarowanie przestrzenią obszarów miejskich.

Atrakcyjna turystyka i rekreacja

Niesłabnącym powodzeniem cieszą się studia z zakresu turystyki i rekreacji. Oprócz tradycyjnych, najpopularniejszych specjalności jak turystyka międzynarodowa czy przedsiębiorczość w turystyce od dwóch lat oferowane są dwie, atrakcyjne specjalności na studiach II stopnia: turystyka biznesowa oraz turystyka kulturowa. Wpisują się one w profil turysty odwiedzającego Kraków i Małopolskę, do obsługi którego potrzeba coraz więcej dobrze wykształconych specjalistów.

W programach studiów stawia się duży akcent na kształtowanie postaw przedsiębiorczych, kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej i pracy w zespole, a także przygotowanie do aktywności zawodowej poprzez wejście na rynek pracy lub założenie własnego biznesu. Kształcenie odbywa się w przyjaznej atmosferze. Instytut jest wyposażony w nowoczesną aparaturę badawczą, a część studiów można odbyć za granicą. Po studiach magisterskich istnieje możliwość realizacji studiów III stopnia w szkole doktorskiej z geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej lub nauk o Ziemi i środowisku.

Nauczyciele cały czas mogą się dokształcać

W związku z reformą systemu oświaty oferowane są także nowe kursy i studia dla nauczycieli. Oprócz realizowanych do lat studiów kwalifikacyjnych z geografii, przedsiębiorczości i przyrody od nowego roku akademickiego Instytut oferuje studia doskonalące z zakresu geoinformacji w edukacji. Wynika to z faktu istotnych zmian w podstawie programowej, w tworzeniu której brali także udział pracownicy Instytutu, w zakresie celów i treści kształcenia geograficznego.

Zgodnie z nową podstawą na lekcjach geografii wprowadzane będą elementy technologii geoinformacyjnych. Dzięki temu uczniowie będą lepiej przygotowani do korzystania z map cyfrowych, urządzeń typu GPS czy narzędzi GIS. Wymaga to odpowiedniego przygotowania nauczycieli, którzy często – szczególnie gdy kończyli studia wiele lat temu – nie mają odpowiedniej wiedzy i umiejętności, aby wprowadzić uczniów w świat geoinformacji.

dr Tomasz Rachwał
Dyrektor Instytutu Geografii UP

Najnowsze

Co w Krakowie