Świadectwo energetyczne w Krakowie – uniknij kary

Świadectwa energetyczne to nie tylko wymóg prawny dla właścicieli nieruchomości zamierzających sprzedać lub wynająć mieszkanie czy dom, ale również wartościowe narzędzie wpływające na decyzje potencjalnych nabywców lub najemców. W Krakowie, mieście o prężnie rozwijającym się rynku nieruchomości, znaczenie świadectwa energetycznego jest wyjątkowo ważne.

Czym są świadectwa energetyczne?

Świadectwo energetyczne, znane również jako certyfikat energetyczny, to dokument określający ilość energii zużywanej przez budynek w celu zapewnienia komfortu termicznego. Dotyczy to ogrzewania, chłodzenia, ciepłej wody użytkowej oraz wentylacji. Dokument ten jest kluczowy, ponieważ dostarcza szczegółowych informacji na temat efektywności energetycznej budynku, co pozwala właścicielom na lepsze zarządzanie zużyciem energii i optymalizację kosztów eksploatacji.

Brak świadectwa energetycznego – jakie to niesie ryzyka?

Zgodnie z ostatnimi zmianami w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29 sierpnia 2014 roku (Dz.U. 2022 poz. 2206), brak ważnego certyfikatu może skutkować nałożeniem grzywien do 5000 złotych. Wysokość kar może się różnić w zależności od konkretnej sytuacji. Dodatkowo, brak świadectwa energetycznego może utrudniać realizację transakcji nieruchomościowych, takich jak sprzedaż lub wynajem, gdyż certyfikat ten jest wymagany, aby zapewnić przejrzystość informacji o zużyciu energii przez budynek.

Co przygotować?

Aby otrzymać świadectwo energetyczne w Krakowie, należy zgromadzić odpowiednie informacje:

  • Dokładny adres i powierzchnia użytkowa nieruchomości
  • Ilość ścian wraz z ich wysokością
  • Dane dotyczące instalacji ogrzewania, podgrzewania wody oraz systemów wentylacyjnych
  • Typ użytych materiałów konstrukcyjnych oraz izolacyjnych
  • Plan budynku oraz zewnętrzne zdjęcia obiektu

Przygotowanie tych danych jest niezbędne, aby audytor energetyczny mógł dokładnie ocenić efektywność energetyczną budynku i wystawić świadectwo.

Ważność świadectwa energetycznego

Świadectwo energetyczne jest ważne przez 10 lat od momentu jego wystawienia. Może jednak stracić swoją ważność wcześniej, jeśli zostaną przeprowadzone prace, które znacząco wpłyną na efektywność energetyczną budynku. Przykłady takich prac to wymiana okien, docieplenie budynku, modernizacja systemu ogrzewania lub wentylacji. Takie zmiany mogą poprawić lub pogorszyć efektywność energetyczną, co wymaga aktualizacji świadectwa.

Najnowsze

Co w Krakowie