Tak może wyglądać park przy ulicy Karmelickiej [wizualizacje]

Fot. krakow;pl

To jest wstępna koncepcja parku przy ul. Karmelickiej. Każdy może zgłosić swoje uwagi i pomysły zagospodarowania terenu między ulicą Karmelicką a Wojewódzką Biblioteką Publiczną.

We wtorek, 1 grudnia 2020, została zaprezentowana wstępna koncepcja zagospodarowania parku przy ul. Karmelickiej. Podczas warsztatów on-line zaprezentowano wizualizacje wstępnego projektu zawartej w zwycięskim zadaniu Budżetu Obywatelskiego oraz wizualizacje przygotowane na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej.

Tak może wyglądać park przy ul. Karmelickiej

Tak może wyglądać park przy ul. Karmelickiej
Obraz 1 z 13

To wstępne koncepcje. Teraz każdy może zgłosić swoje pomysły, uwagi, zastrzeżenia. Konsultacje trwają do 14 grudnia. Formularze można przekazywać w następujący sposób:
• w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl
• wysyłać pocztą tradycyjną na adres: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ulica Dekerta 24, 30-703 Kraków z dopiskiem: „Konsultacje – park przy Karmelickiej”
• przesyłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje – Park przy Karmelickiej”.

(GS)

Zobacz także