To będzie wyjątkowa konferencja

Powrót do Ojczyzny Polaków, którzy za przyczyną tragicznej historii naszego narodu mieszkają dziś na obczyźnie, jest ich niezbywalnym prawem. Dla naszego państwa to nie tylko kwestia honoru, lecz także realizacja dobrze pojętego interesu narodowego.

Na wschód od Bugu, w dawnym ZSSR żyje dziś liczna grupa obywateli, których udziałem był dramat wygnania .Są to ofiary sowieckiego terroru i brutalnej stalinowskiej polityki narodowościowej, którym Polska do dziś nie potrafiła pomóc.

Ich prawo do repatriacji jest prawem naturalnym, płynącym z polskich korzeni, poczucia polskiej tożsamości. Przez lata problemy naszych rodaków na Wschodzie nie znalazły wielu praktycznych i skutecznych rozwiązań. W tym czasie wiele krajów takich jak Niemcy czy Izrael dokonały szerokiej, sprawnej repatriacji swoich rodaków. Z perspektywy czasu, okazuje się że były to poczynania dalekowzroczne i bardzo korzystne dla rozwoju tych państw.

Polska stoi dziś przed niezwykle poważnymi wyzwaniami, wywołanymi masową emigracją. Napływ przybyszów innej narodowości, choć naturalny we współczesnym świecie rodzi wiele trudności. Nie występują one w przypadku przyjazdu do kraju osób o polskich korzeniach. Przemyślana i dobrze zorganizowana repatriacja, jak pokazał historia wielu naszych sąsiadów jest jednym z najlepszych rozwiązań problemów demograficznych.

Przeprowadzona w 2017 roku nowelizacja prawa otwiera nowy rozdział w procesie repatriacji Polaków ze Wschodu. Korzystne zmiany ułatwiają zarówno prowadzenie samego procesu przyjazdu i adaptacji, jak też pozwalają na znacznie szersze zaangażowanie np. polskich pracodawców.

Obecnie trzeba te regulacje wypełnić konkretną treścią. Konieczne będzie wykorzystanie wszelkich dotychczasowych pozytywnych doświadczeń, które mimo licznych trudności pozwoliły po 1990 roku na sprowadzenie do kraju kilku tysięcy naszych rodaków. Trzeba przy tym na bieżąco śledzić i analizować działanie nowych zasad, tak aby eliminować błędy a jednocześnie maksymalnie wykorzystywać instrumenty wsparcia.

Stowarzyszenie Gmina i Powiatów Małopolski organizuje w tym celu konferencję, która, będzie forum wymiany doświadczeń i miejscem poszukiwania kolejnych rozwiązań systemowych. Chcemy w ten sposób pomóc w wykorzystaniu możliwości jakie mamy w tej chwili, dla dobra naszych rodaków, z korzyścią zrównoważonego rozwoju Polski.

Kazimierz Barczyk, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, przewodniczący SGiPM zaprasza na Konferencję Samorządową „REPATRIACJA POLAKÓW ZE WSCHODU. Pomoc w powrocie do Ojczyzny Rodakom wywiezionym do byłego ZSRR. Samorząd – Migracje – Demografia” pod Patronatem Honorowym Jacka Krupy – Marszałka Województwa Małopolskiego.

Konferencja odbędzie się 28 września 2018 r. o godz. 12.00 w Sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4.

 

Najnowsze

Co w Krakowie