Tramwaj na Mistrzejowice. Ruszyła budowa podziemnego przystanku

W okolicy Estakady im. Mateusza Iżyckiego, w pasie zieleni dzielącym jezdnie na ul. Młyńskiej rozpoczęto pierwszy etap prac przy budowie podziemnego przystanku. Wykonawca najpierw przeprowadził przekopy kontrolne, w celu dokładnego zlokalizowania sieci podziemnych.

W połowie września postawiono platformy robocze, czyli wytrzymałe konstrukcje, które umożliwiają przeprowadzanie prac geotechnicznych i konstrukcyjnych związanych z częścią podziemną przystanku Polsad. Muszą one sprostać wymaganiom ciężkiego sprzętu, w tym potężnej głębarki do ścian szczelinowych, która waży około 100 ton.

Z początkiem tego tygodnia rozpoczęto zasadniczą część robót geotechnicznych, w ramach których wykonywane jest głębienie i tworzenie ścian szczelinowych stacji. Ściany szczelinowe to żelbetowe konstrukcje, które stanowią obudowę tunelu, minimalizują wpływ wykopu na zabudowę w sąsiedztwie obiektu i przejmują parcia gruntu i wód gruntowych. Powstają w wyniku zabetonowania wykopu wykonanego przez głębiarkę. Wykopy sięgać będą ponad 20 metrów w głąb ziemi.

Bezpośrednio przy estakadzie pojawiły się też wysokie silosy, w których znajduje się bentonit. Zawiesina bentonitowa podtrzymuje ściany otwartych szczelin w czasie ich drążenia i instalowania koszy zbrojeniowych, dopóki szczeliny nie zostaną wypełnione mieszanką betonową. Ściany szczelinowe betonuje się od dna wykopu do góry. Po wykonaniu takich ścian można przystąpić do budowy stropu, czyli konstrukcyjnej płyty górnej tunelu.

fot. materiały prasowe

Proces stawiania jednej ściany szczelinowej trwa średnio dobę, a najbardziej uciążliwe prace – czyli głębienie ścian szczelinowych wykonywane jest w ciągu dnia. W zależności od odcinka oraz zaplanowanej głębokości roboty mogą się przedłużać. Ważne jest, że prace muszą być prowadzone w sposób ciągły, ze względu na proces technologiczny. Skutkiem przerwania betonowania może być powstanie trwałych wad konstrukcji i brak możliwości zapewnienia wysokiej jakości robót. Wszelkie defekty powstałe w tym elemencie konstrukcji bezpośrednio przekładają się na czas trwania budowy, a tym samym na czas oddziaływania budowy na otoczenie.

Jarek Strzeboński 

Najnowsze

Co w Krakowie