Trzy kilometry nowej drogi w trzy lata. Koniec prac na al. 29 Listopada

Prace związane z zakończeniem rozbudowy al. 29 Listopada dobiegają końca. 17 listopada rozpocznie się asfaltowanie odcinka od ul. Woronicza do ul. Powstańców, a 21 listopada – odcinka od ul. Powstańców do ul. ks. Meiera. Cała inwestycja ma się zakończyć do końca tego roku.

Przebudowa al. 29 Listopada na odcinku 2,6 km rozpoczęła się pod koniec 2020 roku. Zakończenie prac nad inwestycją planowane było wtedy na jesień 2022 roku. Później magistrat kilkukrotnie zmieniał daty końca prac. W międzyczasie w magistracie liczono, że prace uda się ukończyć jeszcze przed Igrzyskami Europejskimi 2023. Tego termin też nie udało się dotrzymać. 

Zarząd Inwestycji Miejskich odpowiedzialny za przebudowę alei, tłumaczył opóźnienia zdarzeniami niezależnymi ani od wykonawcy, ani ZIM-u. Jednym z powodów był czasowy  brak dostępu do terenu budowy, głównie w pobliżu linii kolejowej nr 95 biegnącej nad aleja 29 Listopada.  Wykonawca przez dłuższy okres nie posiadał zgody na wejście na ten obszar. Dodatkowo, podczas prowadzonych prac związanych z przebudową sieci podziemnej wystąpiły kolizje z niezinwentaryzowanymi elementami infrastruktury bądź obiektami budowlanymi, których usunięcie wpłynęło na postęp prac.

 – Ujawnione w trakcie robót budowlanych niezinwentaryzowane obiekty nie zostały naniesione na mapy zasadnicze znajdujące się w zasobie geodezyjnym Miasta po zakończeniu wcześniejszych inwestycji. Tym samym projektant nie posiadał wiedzy na ich temat i nie mógł ich uwzględnić podczas prowadzenia prac projektowych rozbudowy al. 29 Listopada – tłumaczył ZIM. 

Obecnie wykonawca zintensyfikował prace na kilku skrzyżowaniach. 1 listopada udało sie  otworzyć dla ruchu skrzyżowanie z ul. Powstańców. Zgodnie z planem, wszystkie elementy rozbudowy al. 29 Listopada powinny się zakończyć do 30 listopada. Pozwolenie na użytkowanie powinno zostać wydane przed świętami Bożego Narodzenia. 

Zanim drogowcy zejdą z placu budowy, kierowców czekają kolejne zmiany w organizacji ruchu. Od piątku,17 listopada ( do 24 listopada) na odcinku od ul. Woronicza do ul. Powstańców ruch kołowy na tym odcinku zostanie przeniesiony na stronę wschodnią. Zostanie utrzymany zakaz lewoskrętu z al. 29 Listopada na drogę wewnętrzną O3 Business Campus i w ul. Woronicza. Zarówno z drogi wewnętrznej O3 Business Campus, jak i ul. Woronicza istnieje jedynie możliwość prawoskrętu.

Ulica Rybianka pozostaje zamknięta dla ruchu kołowego (objazd wytyczono przez ul. Pocieszka). Nadal zostanie utrzymany ruch jednokierunkowy na ul. Dobrego Pasterza w kierunku al. 29 Listopada (objazd przez ul. Powstańców i ul. Łepkowskiego) Ulice Nad Strugą, Powstańców i Pocieszka pozostaną otwarte dla ruchu w obu kierunkach. Ciąg pieszy na odcinku od ul. Siewnej do ul. Rybianka pozostaje zamknięty. Ruch pieszy został przeniesiony na stronę wschodnią.

We wtorek, 21 listopada, od godziny 5.00 nowa organizacja ruchu zacznie obowiązywać  odcinku od ul. Powstańców do ul. ks. Meiera. Ruch pojazdów na odcinku od ul. Powstańców do stacji paliw PetroKrak zostanie przekierowany na stronę zachodnią. Od stacji paliw do ul. ks. Meiera ruch będzie odbywać się po stronie wschodniej. Ulica Rybianka nadal pozostaje zamknięta dla ruchu kołowego. W ramach tej organizacji ruchu kierowcy będą mogli już korzystać z ul. Siewnej. Ruch pieszy na odcinku od ul. Powstańców do wiaduktu kolejowego na linii kolejowej nr 95 będzie odbywać się po obu stronach drogi. Pod wiaduktem ruch pieszych odbywać się będzie po stronie wschodniej.

Wylotówka na Warszawę jest rozbudowywana na odcinku ok. 2,6 km do dwóch jezdni posiadających po dwa pasy ruchu, odcinkowo z dodatkowym pasem dla komunikacji zbiorowej. To także przebudowa skrzyżowań, budowa nowych chodników, ścieżek rowerowych i ekranów akustycznych. W ramach zadania przebudowane zostały już dwa wiadukty kolejowe.

W ramach zadania powstaje 5,3 km ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, 2,8 km buspasów, a tam gdzie to konieczne, ustawione zostaną ekrany akustyczne w trosce o komfort mieszkańców. Projekt przewiduje łącznie przebudowę i budowę aż 15 skrzyżowań z ulicami: Węgrzecką, Witkowicką, Belwederczyków, Banacha, ks. Meiera, Kuźnicy Kołłątajowskiej, Siewną, Powstańców, Rybianka, Dobrego Pasterza i Chlebowa, Nad Strugą i Woronicza, a także planowanymi ulicami Iwaszki i Felińskiego oraz linią Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej.

Po realizacji okolice nowej al. 29 Listopada ozdobi 371 drzew i ok. 17 tysięcy sztuk krzewów. Rośliny zostaną nasadzone na projektowanych zielonych skwerach w rejonie ul. Chlebowej, ul. Rybianka, ul. Felińskiego oraz pasach zieleni wzdłuż al. 29 Listopada w miejscach nie zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Patrycja Bliska 

Złota biżuteria z kamieniami naturalnymi – na jaki kamień się zdecydować?

1 KOMENTARZ

Najnowsze

Co w Krakowie