Trzy warianty nowego węzła Kraków Południe, czyli skrzyżowania zakopianki z autostradą A4 [video, zdjęcia, opis]

Musisz przeczytać

Węzeł Kraków Południe, czyli skrzyżowanie zakopianki z autostradą A4 na wylocie z miasta, czeka gruntowna przebudowa. Są już trzy warianty nowych rozwiązań w tym miejscu. 7 lipca odbędzie się spotkanie, na którym zostaną zaprezentowane. Tu można je zobaczyć już teraz.

Każdy, kto choć raz wyjeżdżał z Krakowa w kierunku Myślenic i Zakopanego, zna węzeł Kraków Południe. Skrzyżowanie ul. Zakopiańskiej (zakopianki) z autostradą A4 (autostradową obwodnicą Krakowa) jest miejscem, w którym korki są codziennością. Tworzą się zarówno na zjeździe z autostrady, jak i na ulicy Zakopiańskiej. Głównym założeniem przebudowy węzła Kraków Południe jest rozdzielenie ruchu tranzytowego z autostrady A4 w kierunku drogi krajowej nr 7 (zakopianki), od ruchu lokalnego obsługującego zarówno dojazd do zlokalizowanych w okolicy obszarów mieszkaniowych, jak i obszarów o charakterze handlowo-usługowym. Chodzi o posesje zlokalizowane bezpośrednio przy drodze nr 7, a także włączenie ulic Taklińskiego, Poronińskiej, Ważewskiego i Opatkowickiej.

W ramach planowanej inwestycji projektowane są 3 warianty rozwiązań drogowych. We wszystkich wariantach przewiduje się budowę estakady w poziomie „+1” prowadzącą ruch tranzytowy nad poziomem „0” – poziom „0” służyć ma do obsługi ruchu lokalnego. Droga krajowa nr 7 na południe od przejścia pod istniejącą łącznicą autostradową wznosić się będzie w konstrukcjach oporowych na wiadukt. Istniejące łącznice autostradowe z kierunku Katowic i Rzeszowa na południe od A4 będą się rozdzielały prowadząc ruch na poziom +1 oraz na poziom „0”. Również droga nr 7 w kierunku południowym, przed projektowanym obiektem mostowym, będzie posiadała łącznicę wyjazdową na poziom „0”.

W przeciwnym kierunku sytuacja wyglądała będzie analogicznie. Z projektowanej estakady w poziomie +1, (zanim wysokościowo sprowadzona zostanie do stanu istniejącego) w kierunku centrum Krakowa (pod wiadukt w ciągu istniejącej łącznicy) nastąpi wyprowadzenie ruchu na łącznicę w kierunku Rzeszowa oraz Katowic. Natomiast z poziomu „0” obsługującego ruch lokalny zaprojektowane zostaną łącznice, które łączyć się będą z tymi łącznicami w kierunkach Rzeszowa i Katowic oraz zostanie zaprojektowane połączenie z istniejącą drogą w kierunku centrum miasta.

Obszary lokalne oraz projektowane wloty istniejących ulic w poziomie „0” będą skomunikowane poprzez skrzyżowania różniące się w zależności od wariantów i połączone dodatkowymi jezdniami wzdłuż drogi krajowej nr 7. Połączenie dodatkowych jezdni z zakopianką odbywać się będzie (na południe od ul. Ważewskiego i Opatkowickiej) za pomocą jednokierunkowych wjazdów i wyjazdów. W zależności od wariantu dodatkowe jezdnie będą jednokierunkowe lub dwukierunkowe.

WARIANT 1

WARIANT 1
Obraz 1 z 3

- Skrzyżowanie ul. Poronińskiej, ul. Taklińskiego, łącznic i dodatkowych jezdni w formie ronda turbinowego. - Umiejscowienie pomiędzy dodatkowymi jezdniami miejsca do zawracania. - Dodatkowe jezdnie po stronie zachodniej i wschodniej jako jednokierunkowe połączone jednokierunkowym wjazdem/wyjazdem na południe od ul. Opatkowickiej/ Ważewskiego z DK7. - Skrzyżowanie ul. Opatkowickiej na prawe skręty z jednokierunkową dodatkową jezdnią po stronie wschodniej. - Skrzyżowanie ul. Ważewskiego na prawe skręty z jednokierunkową dodatkową jezdnią po stronie zachodniej. - Łącznice od strony Rzeszowa i Katowic po rozdzieleniu wznoszą się na poziom „+1” po stronie zewnętrznej, natomiast na poziom „0” od wewnątrz pomiędzy nimi.

W każdym z wariantów przewidziano prowadzenie ruchu pieszego wzdłuż dróg lokalnych. Na odcinku od istniejącego wiaduktu w ciągu zakopianki (nad autostradą A4 po stronie zachodniej) zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy, który przejściem podziemnym pod łącznicami prowadzić będzie bezkolizyjnie ruch pieszych i rowerzystów w rejon ul. Taklińskiego. Przejście pomiędzy zachodnią i wschodnią stroną inwestycji odbywać się będzie w poziomie „0” za pomocą przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych. Natomiast w okolicy ul. Ważewskiego i Opatkowickiej za pomocą bezkolizyjnego przejścia dla pieszych (podziemnego lub nadziemnego). W każdym z wariantów przewidziano przystanki autobusowe dla komunikacji zbiorowej usytuowane w miejscach zbliżonych do istniejących lokalizacji.

W dniu 7 lipca.2021 r. o godz. 17:00, w budynku Osiedlowego Stowarzyszenia Sportowego „Opatkowianka” znajdującego się przy ul. Inicjatywy Lokalnej 5, 30 – 499 Kraków, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące inwestycji pn.: „Rozbudowa węzła Kraków Południe na skrzyżowaniu A4 i DK7”. Przed spotkaniem w godz. 09:00 – 13:00 oraz 14:00 – 16:00 odbędą się dyżury, na których będzie można porozmawiać indywidualnie z projektantami.

Zakłada się, że prace projektowe zakończą się w 2024 roku. W październiku 2024 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce mieć już zgodę na realizację tej inwestycji drogowej. Przebudowa węzła Kraków Południe mogłaby się zakończyć w połowie 2027 roku.

(GS)

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca