Uniwersytet Jagielloński zdetronizowany. Spadki większości krakowskich uczelni w rankingu

Uniwersytet Warszawski zajął pierwsze miejsce w XXV Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2024. Tuż za nim znalazł się Uniwersytet Jagielloński. Jak wypadły inne krakowskie uczelnie?

Opublikowane w środę zestawienie przygotowała Fundacja Edukacyjna Perspektywy pod nadzorem kapituły kierowanej przez prof. Michała Kleibera. W skład zestawienia wchodzą cztery rankingi: Ranking Uczelni Akademickich, Ranking Uczelni Niepublicznych, Publicznych Akademii Nauk Społecznych i Uczelni Zawodowych oraz Ranking Kierunków Studiów.

Ranking Uczelni Akademickich Perspektywy 2024 obejmuje polskie uczelnie akademickie (publiczne oraz niepubliczne), które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora, w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej oraz posiadają minimum 200 studentów studiów stacjonarnych. Pod uwagę wzięto uczelnie, które miały przynajmniej dwa roczniki absolwentów.

W rankingu uwzględniono 31 wskaźników, które zgrupowano w 7 kryteriów: prestiż, absolwenci na ryku pracy, potencjał naukowy, efektywność naukowa, innowacyjność, warunki kształcenia, oraz umiędzynarodowienie.

Zwycięzcą najnowszego rankingu jest natomiast Uniwersytet Warszawski, ze zdobytymi 100 punktami. UJ zdobył 98 punktów i drugie miejsce. Podium zamyka Politechnika Warszawska, której przyznano 85 punktów.

Na 4. miejscu znalazła się Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Tym samym AGH utrzymała swoją pozycję sprzed roku, a ponadto warto dodać, że w poprzednim rankingu zajmowała 4. ex aequo z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – który teraz spadł w zestawieniu na 6. miejsce.

Większość krakowskich uczelni  zanotowało spadek w porównaniu do poprzednich lat. Politechnika Krakowska, która rok wcześniej zanotowała znaczący awans z miejsca 32. na 25, tym razem spadła na pozycję 29. Tę samą pozycję zajmują Uniwersytet Łódzki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

Z pozytywnej strony można spojrzeć na wyniki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który awansował o dwie pozycje i uplasował się na 46. miejscu, ex aequo z Politechniką Białostocką.

Niestety, spadek odnotował Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Przez ostatnie dwa lata uczelnia utrzymywała się na 47. pozycji, ale w tym roku znalazła się w grupie miejsc 55-60. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie utrzymała swoją pozycję z zeszłego roku w przedziale 61-70.

Nieco gorzej wypadł Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, który spadł z przedziału 71-82 na 73-80. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Uniwersytet Ignatianum w Krakowie zanotowały niewielki awans, przesuwając się z grupy 83-90 na 81-90.

Największy spadek zaliczył Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (dawniej Uniwersytet Pedagogiczny). Uczelnia, która dwa i trzy lata temu znajdowała się w grupie 61-70, w tym roku wylądowała w przedziale 81-90.

Kapituła przyznała też Nagrodę Specjalną AWANS 2024 dla uczelni, która dokonała najbardziej spektakularnego skoku do czołówki Rankingu Uczelni Akademickich. Nagrodę tę otrzymał Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, który z miejsca 20. w rankingu ubiegłorocznym awansował na miejsce 12. w edycji 2024.

Najlepszą uczelnią techniczną została Politechnika Warszawska, zaraz za nią uplasowała się Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, a na trzecim miejscu – Politechnika Gdańska. Na czwartym miejscu znalazła się Politechnika Wrocławska.

Patrycja Bliska 

 

Najnowsze

Co w Krakowie