Ustawa metropolitalna dla Krakowa. Koalicja Obywatelska zaczyna prace nad projektem ważnym nie tylko dla miasta

Fot. Rada Miasta Krakowa/ Mateusz Drożdż

Jeszcze w tym roku ma być gotowy projekt ustawy metropolitalnej dla Krakowa. O rozpoczęciu prac nad rozwiązaniami, które mają uporządkować gospodarkę komunalną i komunikacje w Krakowie i jego okolicach, poinformowali radni i parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej.

Jak zapowiedział przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec, projekt ustawy metropolitalnej dla Krakowa powstanie w konsultacji z samorządami. Będzie też konsultowany z mieszkańcami, a potem trafi do Senatu. To właśnie Senat przejmie inicjatywę ustawodawczą i jako własny projekt przekaże do Sejmu.

Według Dominika Jaśkowca Kraków zasługuje i potrzebuje ustawy metropolitalnej. Zachętą do tworzenia metropolii ma być dodatkowe 5 proc. z podatku PIT na wspólne działania miasta i gmin, które stworzą metropolię. Udział w niej będzie dobrowolny. – Te 5 procent to nie małe pieniądze – podkreślił przewodniczący Rady Miasta. – W przypadku Krakowa dodatkowy dochód z podatku PIT przeznaczony na zadania realizowane przez metropolię wyniósłby około 300 mln. zł. Metropolia dla Krakowa jest szansą na rozwój oraz pozyskanie dodatkowych środków finansowych na kluczowe dla mieszkańców działania samorządu: edukację, ochronę środowiska, gospodarkę komunalną, czy transport publiczny – podkreślił Dominik Jaśkowiec.

Poseł Aleksander Miszalski podkreślał, że w pierwszej kolejności metropolia krakowska pozwoli miastu i okolicznym gminom wspólnie walczyć ze smogiem. Samorządy będą też mogły wspólnie tworzyć plany zagospodarowania przestrzennego. – Ta inicjatywa jest niezwykle potrzebna zarówno dla mieszkańców Krakowa jak i gmin ościennych. Jedną z ważniejszych spraw będzie zintegrowana komunikacja zbiorowa dla powstającej metropolii – dodał radny powiatu krakowskiego Grzegorz Małobrody.

Obecnie swoją ustawę metropolitalną ma tylko aglomeracja śląska. Trwają prace nad projektami dla Trójmiasta oraz Łodzi. Jak zaznaczył senator Bogdan Klich, te ostatnie projekty marszałek Sejmu trzyma w zamrażarce. – Ale właśnie mijają trzy lata funkcjonowania ustawy metropolitalnej dla Śląska, można ocenić jej pozytywne efekty, więc upada argument dla dalszego trzymania projektów w zamrażarce – powiedział senator Klich.

(GS)

Zobacz także