Projekt ustawy metropolitalnej dla Krakowa złożony w Senacie

Senacki Klub Obywatelski złożył projekt ustawy o powołaniu „Krakowskiej Metropolii”. Na mocy ustawy metropolitalnej dla Krakowa gminy będą mogły założyć związek metropolitalny.

Nad ustawą metropolitalną dla Krakowa politycy Platformy Obywatelskiej pracują od wielu miesięcy. Jeśli Senat ją zaakceptuje, projekt trafi do Sejmu i to on ostatecznie zdecyduje, czy stolica Małopolski i sąsiadujące z nią gminy będą mogły stworzyć związek metropolitalny. – Będziemy apelować do rządu, aby związki metropolitalne zaczął wspierać – zapowiedział senator PO Bogdan Klich. – Krakowianie i mieszkańcy gmin sąsiednich oczekują tego, aby taki związek metropolitalny powstał – stwierdził.

Według posła PO Aleksandra Miszalskiego nowa ustawa przyniesie korzyści dla Krakowa i okolicznych gmin. – Pierwszą kwestią jest ochrona powietrza. Powietrze nie zna granic – Kraków względnie poradził sobie ze smogiem, niestety kilkadziesiąt tysięcy pieców wokół Krakowa truje dalej. Ustawa dawałaby możliwość podjęcia wspólnych działań inwestycyjnych i zaradczych. Drugą istotną korzyścią byłoby wspólne planowanie przestrzenne, które miałoby pozytywny wpływ na spójną zabudowę terenów przygranicznych powiatów – wyliczał poseł Miszalski. Najbardziej namacalną korzyścią byłoby nawet 300 mln zł rocznie dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego na wspólne działania i inwestycje.

Dominik Jaśkowiec, krakowski radny PO, podkreślał, że projekt ustawy został przygotowany oddolnie pod egidą senatora Bogdana Klicha. Zapowiedział, że prace nad ustawą będą trwały dalej zarówno w Senacie jak i poprzez szerokie konsultacje społeczne z mieszkańcami Krakowa, środowiskami i dzielnicami. Grzegorz Małodobry, radny powiatu krakowskiego poinformował, że planowane są również spotkania konsultacyjne w gminach, które mogłyby razem z Krakowem stworzyć metropolię.

(red)

Najnowsze

Co w Krakowie