Walka ze smogiem. Tablice i czujniki antysmogowe staną przy szkołach

Przy 99 szkołach w Małopolsce zostaną ustawione tablice wyświetlające informacje o aktualnym zanieczyszczeniu powietrza. Urząd Marszałkowski w Krakowie ogłosił przetarg na dostawę i montaż takich tablic oraz czujników do pomiaru smogowych zanieczyszczeń. Na realizację tego zamówienia zarezerwowano ponad 2 mln złotych.

Już w krótce przy blisko setce szkół staną ledowe tablice antysmogowe. Uczniowie i rodzice będą mogli na nich zobaczyć informacje o aktualnym stanie powietrza, także w formie graficznej. Dane dostarczą czujniki mierzące stężenia pyłu zawieszonego (frakcje PM10, PM2,5), temperaturę powietrza i wilgotność względną powietrza oraz ciśnienie atmosferyczne.

Urząd Marszałkowski ogłosił właśnie przetarg na dostawę i montaż tablic i czujników antysmogowych. Wartość zamówienia to ponad 2 mln złotych. Może być jeszcze większa, bowiem w ogłoszeniu przetargowym znalazło się zastrzeżenie o możliwości zakupu dodatkowych 33 tablic i mierników. Na ten cel zarezerwowano dodatkowo ponad pół miliona złotych. Pieniądze na wszystkie tablice i czujniki pochodzą z programu LIFE – „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, współfinansowanego przez Unię Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Informacje o stanie zanieczyszczeniu powietrza z miejsc, gdzie staną tablice i czujniki, będą dostępne też w Internecie. Mają być aktualizowane co 5 minut.

(GS)

1 KOMENTARZ

Najnowsze

Co w Krakowie