Ważne decyzje w sprawie przyszłości Wesołej po raporcie z konsultacji społecznych

Jest już raport z konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania Wesołej. Po zapoznaniu się z nim prezydent Jacek Majchrowski zdecydował, że dyskusje i spotkania na temat zagospodarowania tego unikatowego obszaru Krakowa będą kontynuowane. Kolejne konsultacje mają być organizowane cyklicznie.

„Porozmawiajmy o Wesołej” – tak będzie się nazywał nowy projekt, o realizacji którego zdecydował prezydent miasta. Jacek Majchrowski uznał, że w sprawie przyszłości obszaru między ulicami Kopernika a Grzegórzecką nadal powinny się odbywać dyskusje i spotkania. Takie wnioski znalazły się w raporcie z zakończonych właśnie konsultacji. W cyklicznych dyskusjach publicznych, dotyczących bieżących decyzji w sprawie Wesołej będą mogli uczestniczyć mieszkańcy. Spotkania informacyjno-konsultacyjne przewidziano dla zespołu radnych, który został powołany wraz z uchwałą o przekazaniu nieruchomości Agencji Rozwoju Miasta Krakowa (ARMK).

„Celem projektu będzie zapewnienie transparentności procesu zagospodarowania dzielnicy Wesoła. Spotkania będą pełnić funkcję informacyjno – konsultacyjną. Przedstawiciele ARMK będą informować na bieżąco o podejmowanych decyzjach, diagnozowane będą również punkty wymagające pogłębionych konsultacji” – czytamy w raporcie z konsultacji.

W raporcie znalazł się postulat, by z mieszkańcami konsultować plany dla poszczególnych fragmentów Wesołej. „Podczas bieżących konsultacji dało się zauważyć postrzeganie Wesołej przez pryzmat trzech głównych obszarów funkcjonalnych: (a) rejon ul. Kopernika, (b) pas terenów zieleni, (c) plac z nową zabudową (i ewentualnie zabudowa ul. Śniadeckich 5)” – podkreślają autorzy raportu.

Konsultacje będą także konieczne w sprawie budowy nowych obiektów – hotelu, biurowca, parkingu podziemnego, a nawet urządzenia ogrodu renesansowego i placu w centralnej części Wesołej. Z mieszkańcami należałoby także uzgadniać nowe funkcje, jak choćby wprowadzenie w ten obszar nocnej rozrywki.

„Wesoła powinna być odciążeniem centrum przez stworzenie enklawy wyciszenia dla mieszkańców. Miejsce to powinno spełniać różnorodne funkcje miejskie i dysponować szeroką ofertą społeczną: usługami, wrażeniami, doznaniami, których mieszkańcy nie odnajdą w żadnym innym miejscu, a szczególnie w centrum Krakowa” – mówi fragment raportu z zakończonych konsultacji społecznych.

Grzegorz Skowron

Najnowsze

Co w Krakowie