Węzeł A4 Kraków – Wieliczka idzie do remontu. Konieczna naprawa czterech wiaduktów

Ten remont może kompletnie sparaliżować wjazd do Krakowa od strony Wieliczki. Ale konieczna jest naprawa czterech wiaduktów na węźle A4 Kraków Wieliczka. Generalne Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad właśnie ogłosiła przetarg, który wyłoni firmę wykonującą remont. Jednym z warunków przetargowych jest zminimalizowanie utrudnień na autostradzie A4.

– Zainteresowane firmy i konsorcja mogą składać oferty do przetargu na wykonanie prac remontowych na wiaduktach i łącznicach węzła A4 Kraków Wieliczka. Oferty można składać do 24 sierpnia 2022 roku – informuje Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału GDDKiA.
Wykonawca będzie zobowiązany do opracowanie projektów technologicznych dla robót remontowych, uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnień i pozwoleń, opracowania i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz dokumentacji robót budowlanych. Prace remontowe obejmą wymianę desek gzymsowych na czterech obiektach oraz częściową wymianę i naprawę elementów ich wyposażenia. W trakcie robót wymagane będzie skuteczne i trwałe usunięcie wszystkich stwierdzonych uszkodzeń, w tym są: uzupełnienie ubytków materiału, zabezpieczenia powierzchniowe, likwidacja przecieków, uzupełnienie brakujących elementów wyposażenia.

Roboty prowadzone będą na podporach, konstrukcjach ustrojów nośnych i dojazdach:
•łącznicy Kraków – Tarnów
•wiaduktu relacji Kraków – Wieliczka
•wiaduktu relacji Wieliczka – Kraków
•łącznicy Wieliczka – Balice

Aby zminimalizować utrudnienia w ruchu w tym miejscu przyszłemu wykonawcy postawiono kilka warunków:
•przygotowanie organizacji ruchu uwzględniającej prowadzenie robót w systemie 24-godzinnym, od poniedziałku do piątku, a w soboty do godz. 15.00,
•prace należy prowadzić w sposób minimalizujący utrudnienia w ruchu na autostradzie A4,
•preferowane utrzymanie ruchu na autostradzie A4 na 3 pasach ruchu, dopuszcza się zawężanie do 2 pasów ruchu w wyjątkowych przypadkach,
•prace remontowe w zakresie wymiany desek gzymsowych należy wykonywać jednocześnie na wszystkich obiektach nad A4.
•utrudnienia powinny ograniczyć się do realizacji robót remontowych max do 4 miesięcy.
– W przypadku łącznic wymagamy, aby ruch został utrzymany, dopuszczamy tylko krótkie zamknięcia ruchu w godzinach nocnych, jednak pod warunkiem wyznaczenia tras objazdu – zaznacza przedstawicielka GDDKiA.
Maksymalny termin zakończenia remontu wynosi 200 dni, licząc od podpisania umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresu zimowego tj. od 1 grudnia do 30 marca.

Według pomiarów przeprowadzonych w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/2021 w rejonie węzła Kraków Wieliczka średnio na dobę przejeżdża od 75 000 do 79 000 pojazdów. I to ich kierowców czekają wkrótce spore kłopoty w tym miejscu.

(GEG)

6 KOMENTARZE

Subscribe
Powiadom o
6 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie