Wiadukt nad torami kolejowymi w Batowicach już otwarty. Znowu tłum vipów

Nad torami kolejowymi w Batowicach, na granicy gminy Zielonki i miasta Krakowa, nowo otwartym wiaduktem przejechali dziś pierwsi kierowcy. W otwarciu wiaduktu uczestniczył tłum vipów.

Wiadukt w Batowicach - otwarcie

Zdjęcie 1 z 4

W uroczystym otwarciu wiaduktu uczestniczył tłum vipów, m.in.: minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wojewoda małopolski Łukasz Kmita, starosta krakowski Wojciech Pałka, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Michał Drewnicki. – To ważny wlot do miasta od północnej strony. W niedalekiej przyszłości umożliwi dojazd do powstającego węzła północnej obwodnicy Krakowa – podkreślał podczas uroczystego otwarcia wojewoda Łukasz Kmita.

Inwestycja była realizowana od grudnia 2019 roku do końca czerwca 2022 roku. Jej wartość to 37,9 mln złotych, z czego blisko 25 mln zł pochodziło z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 2,17 mln zł to środki przekazane przez powiat krakowski, wkład miasta Kraków to 8 mln zł, natomiast gmina Zielonki przeznaczyła na realizację inwestycji 1,8 mln zł, a gmina Michałowice – 1 mln złotych.

Stary wiadukt nad torami ze względu na swoją szerokość, pozwalał jedynie na prowadzenie ruchu wahadłowego. Generowało to duże korki, zwłaszcza w godzinach szczytu. Inwestycja znacznie usprawni komunikację pomiędzy Krakowem a gminami: Zielonki, Michałowice i Kocmyrzów-Luborzyca. Ma również kompleksowy charakter – ułatwi podróż nie tylko kierowcom, ale także użytkownikom komunikacji miejskiej, pieszym i rowerzystom. 

W ramach inwestycji w miejsce starego wiaduktu, powstał nowy obiekt o długości 60 metrów, z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Po obu stronach wiaduktu wybudowano ronda turbinowe. Z kolei wzdłuż wiaduktu i drogi powstały chodniki oraz drogi dla rowerów.

W przyszłości w pobliżu nowego wiaduktu w Batowicach powstanie węzeł przesiadkowy z przystankiem Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, pętlą tramwajową i autobusową oraz parkingiem „park&ride”.

W ramach inwestycji wykonano:
•budowę wiaduktu nad terenem kolejowym;
•budowę i rozbudowę układu drogowego – budowa drogi pomiędzy skrzyżowaniem Piasta-Kołodzieja z ul. Powstańców, a DP2156K i DP2293K (Gmina Zielonki) o długości ok. 1081 m;
•budowę chodnika o długości ok. 738 m;
•budowę ścieżki rowerowej o długości ok. 1068 m;
•budowę 2 zatok autobusowych;
•rozbudowę skrzyżowania Piasta-Kołodzieja z ul. Powstańców na rondo turbinowe „Południowe”; – budowę nowego ronda turbinowego „Północnego” w miejscowości Batowice; budowę „Wlotu Wschodniego” łączącego rondo „Północne” z drogą gminną K601495;
•budowę ronda „małego” na DP2156K i DP2293K łączącego projektowaną drogę; przebudowę i rozbudowę ul. Piasta-Kołodzieja i ul. Powstańców oraz DP2156K i DP2293K na odcinkach dojazdowych do projektowanych rond;- budowę nowych i przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych wraz z przepustami;- budowę kanalizacji deszczowej zamkniętej oraz budowę rowu szczelnego stanowiącego kanalizację otwartą o długości ok. 1080 m;
•budowę zbiornika retencyjnego wraz z przepompownią;
•budowę i przebudowę oświetlenia drogowego o długości ok. 1081m;
•przebudowa sieci uzbrojenia terenu (sieć teletechniczna, sieć elektroenergetyczna, kabli sterowania ruchem kolejowym, linii potrzeb nietrakcyjnych, sieci wodociągowej, sieci gazociągu wysokiego ciśnienia);
•rozbiórkę istniejących obiektów – wiat garażowych/budynków gospodarczych, ogrodzeń;
•montaż urządzeń BRD w tym wyświetlaczy prędkości i przejść aktywnych oraz separatorów ruchu.

(red) (fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie)

3 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie