Wiemy, kto, za ile i kiedy wybuduje rondo w Skawinie

Musisz przeczytać

EUROVIA POLSKA wybuduje rondo w Skawinie. Firma ta wyceniła koszty przebudowy istniejącego skrzyżowania drogi krajowej nr 44 w Skawinie z ulicami Krakowską i Skotnicką na blisko 9,43 mln złotych. Jej oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Do przetargu oferty złożyło siedmiu wykonawców. – Wszyscy zaproponowali skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie zadania o dwa miesiące, co oznacza, że budowa potrwa dziewięć miesięcy od momentu podpisania umowy, a nie jedenaście, jak zakładano. Trzymiesięczny okres zimowy nie będzie wliczany do czasu przeznaczonego na realizację inwestycji. Jeżeli nie wpłyną odwołania od wyboru wykonawcy, zostanie z nim podpisana umowa – informuje Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W ramach inwestycji przewidziana jest przebudowa istniejącego skrzyżowania obwodnicy Skawiny z ulicami Krakowską i Skotnicką na rondo turbinowe. Przebudowana zostanie też droga gminna nr 603511K (ul. Wapowskiego). Wybudowane zostaną: droga gminna nr 600947K, ciągi dla pieszych i pieszo-rowerowe, zjazdy indywidualne, trzy zatoki oraz przystanki komunikacji autobusowej. Rozbudowane i wybudowane będą sieci: gazowa, teletechniczna, elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej. Powstanie też kanał technologiczny i oświetlenie uliczne.

Fot. GDDKiA Kraków

Istniejące skrzyżowanie zlokalizowane jest przy granicy Krakowa i Skawiny. Krzyżują się tu obwodnica Skawiny w ciągu DK44, ulice Krakowska w Skawinie oraz Skotnicka w Krakowie, czyli główne trasy komunikacyjne dla ruchu lokalnego oraz tranzytowego w kierunku Oświęcimia. Ulica Skotnicka dodatkowo prowadzi ruch do autostradowego węzła A4 Kraków Skawina. W czasie szczytów komunikacyjnych natężenie ruchu wynosi tutaj ponad 3 tys. pojazdów na godzinę. – By usprawnić ruch i poprawić bezpieczeństwo, niezbędna jest przebudowa skrzyżowania na rondo turbinowe dwupasowe – podkreśla Iwona Mikrut. Nowe rondo powinno być gotowe w przyszłym roku.

(red)

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca