Wraca sprawa zakazu sprzedaży żywych ryb na krakowskich targowiskach

Radni po raz kolejny będą dyskutować o zakazie sprzedaży żywych ryb na krakowskich targowiskach. Radny Łukasz Wantuch przygotował projekt uchwały ze zmianami w regulaminach dla targowisk. Kilka dni temu zadeklarował, że będzie zbierał podpisy od innych radnych, by projekt mógł zostać poddany pod głosowanie. Wymagane podpisy już są, projekt trafił do wszystkich radnych.

Projekt uchwały jest krótki: „W uchwale Nr XCIV/889/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie regulaminów targowisk wprowadza się we wszystkich załącznikach w paragrafie 2 kolejny ustęp o treści: Zabrania się sprzedaży zwierząt żywych, w szczególności ryb”. – W dzisiejszych czasach nie ma potrzeby sprzedawania żywych ryb, gdyż dostępne są płaty i filety wysokiej jakości. Sam zwyczaj sprzedawania żywych karpi na targowiskach powstał kilka dekad temu ze względu na niską jakość mięsa śmierdzącego mułem oraz problemów z dostępnością lodówek. Oba te zjawiska nie występują obecnie – uzasadnia swoją inicjatywę radny Wantuch.

To nie pierwszy raz, kiedy radni będą dyskutować o wprowadzeniu zakazu sprzedaży żywych ryb. Ostatni raz debatowali o tym w styczniu tego roku, kiedy rozpatrywana była petycja  Krakowskiego Stowarzyszenie Obrony Zwierząt. Komisja ds. skarg i petycji zaproponowała odrzucenie tej petycji. Wówczas radny Łukasz Wantuch złożył poprawkę, by petycja została rozpatrzona pozytywnie. I dość nieoczekiwanie zyskała ona poparcie. Przegłosowanie uchwały z przyjętą poprawką oznaczałoby, że przed następnymi świętami Bożego Narodzenia konieczne byłoby wprowadzenie zakazu sprzedaży żywych ryb na targowiskach miejskich. I znowu nieoczekiwanie większość radnych głosowała za odrzuceniem całej uchwały, a więc petycja nie została rozpatrzona. Łukasz Wantuch zapowiedział wtedy, że na jedną z najbliższych sesji przygotuje projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży żywych ryb na targowiskach miejskich. I Właśnie ten projekt jest już gotowy.

Dyskusja o zakazie sprzedaży żywych karpi wróci na jedną z najbliższych sesji. A jeśli znajdzie się większość do uchwalenia tego zakazu, przed następnymi Świętami Bożego Narodzenia żywych ryb na targowiskach już nie będzie.

(GS)

8 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie