Wybory do Rad Dzielnic. Kraków wybiera 366. radnych dzielnicowych

Od godziny 7 rano, mieszkańcy Krakowa głosują w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa. W 18 krakowskich dzielnicach zostanie wybranych 366 radnych. 10 kandydatów jest już pewnych swojego zwycięstwa. To dlatego, że w ich okręgach nie zgłosił się żaden kontrkandydat. Szczęśliwców czeka pięcioletnia kadencja.

Lokale wyborcze są otwarte w godz. 7.00–21.00. W odrębnych obwodach głosowania głosowanie odbędzie się w godzinach 15.00–21.00. Każdy wyborca będzie mógł oddać głos na jednego kandydata w swoim okręgu, w którym głosuje. W prawie każdej z osiemnastu dzielnic rady składają się z 21 osób. Wyjątkiem są dzielnice IX – Łagiewniki-Borek Fałęcki i XVII – Wzgórza Krzesławickie, gdzie w skład rady wchodzi 15 osób.

Dzielnicowe Komisje Wyborcze zarejestrowały łącznie 1211 kandydatów na członków Rad Dzielnic. Zarządzenie Miejskiego Komisarza Wyborczego w sprawie zlecenia druku obwieszczeń zawierających dane o kandydatach na członków Rady wraz z oznaczeniami oraz dane o tym, w których okręgach będą przeprowadzone głosowania, opublikowane zostało na stronie bip.krakow.pl/wyborydzielnice oraz podane do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia poprzez wywieszenie na miejskich tablicach ogłoszeniowych w siedzibach Urzędu Miasta Krakowa oraz w siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Głosowanie odbywa się w lokalach wyborczych – tych samych, co w październikowych wyborach parlamentarnych. To, gdzie głosuje dana osoba, jest zależne od adresu zamieszkania. Wyborca zostanie ujęty w spisie zgodnie z adresem zameldowania, o ile nie dokonał on zmiany lub nie wniósł zastrzeżeń.

Idąc do głosowania należy zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość wyborcy. Dokumentem takim może być dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, książeczka wojskowa lub inny dokument z fotografią zawierający imię, nazwisko, pesel wyborcy na podstawie którego ustalenie tożsamości nie będzie budzić wątpliwości.

We właściwym lokalu wyborczym otrzymamy jedną kartę do głosowania. Wyborca stawia znak „X” w kratce z lewej strony, obok nazwiska kandydata, na którego głosuje. Można głosować tylko na jednego kandydata.

Listę kandydatów, wyszukiwarkę lokali wyborczych oraz wszelkie niezbędne informacje o wyborach można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Cisza wyborcza
Przypominamy, że zgodnie z art. 107 Kodeksu wyborczego:
„§1. W dniu głosowania oraz na 24 godziny przed tym dniem prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych jest zabronione.
§2. Agitacja wyborcza w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym ten lokal się znajduje, jest zabroniona”.

W 10 okręgach wyborczych  nie przeprowadza się wyborów. A to dlatego, że został tam zarejestrowany tylko jeden kandydat. I to on już jest uznany za radnego dzielnicowego. Poniżej wykaz tych okręgów i nazwiska radnych, którzy uzyskali mandat bez głosowania.

 • Dzielnica I Stare Miasto – okręg wyborczy nr 16 – Rafał Nowak
 • Dzielnica V Krowodrza – okręg wyborczy nr 8 – Daniel Wiśniowski
 • Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki – okręg wyborczy nr 10 – Wojciech Migdał
 • Dzielnica X Swoszowice – okręg wyborczy nr 13 – Jan Mikuła
 • Dzielnica X Swoszowice – okręg wyborczy nr 16 – Dorota Kozak
 • Dzielnica X Swoszowice – okręg wyborczy nr 17 – Artur Markiewicz
 • Dzielnica X Swoszowice – okręg wyborczy nr 18 – Józef Dziedzic
 • Dzielnica XIII Podgórze – okręg wyborczy nr 13 – Szymon Toboła
 • Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie – okręg wyborczy nr 3 – Katarzyna Frankiewicz
 • Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie – okręg wyborczy nr 13 – Jan Zabagło

Są też kandydaci, którzy zostali zarejestrowani, ich nazwiska są na obwieszczeniach z wykazem kandydatów, ale wycofali się z wyborów i ich nazwisk nie będzie na kartach do głosowania. oto wykaz tych osób:

 • Dzielnica VII Zwierzyniec – okręg wyborczy nr 9 – Zofia Nowak (przyczyna skreślenia z rejestru: wycofanie pisemnej zgody na kandydowanie)
 • Dzielnica XIII Podgórze – okręg wyborczy nr 19 – Jacek Bednarz (przyczyna skreślenia z rejestru: wycofanie pisemnej zgody na kandydowanie)
 • Dzielnica II Grzegórzki – okręg wyborczy nr 2 – Łukasz Mikołajczyk (przyczyna skreślenia z rejestru: wycofanie pisemnej zgody na kandydowanie)
 • Dzielnica XII Bieżanów-Prokocim – okręg wyborczy nr 1 – Aleksandra Witek (przyczyna skreślenia z rejestru: wycofanie pisemnej zgody na kandydowanie)
 • Dzielnica III Prądnik Czerwony – okręg wyborczy nr 10 – Michał Wagner (przyczyna skreślenia z rejestru: wycofanie pisemnej zgody na kandydowanie)
 • Dzielnica V Krowodrza – okręg wyborczy nr 6 – Łukasz Krzysztofik (przyczyna skreślenia z rejestru: wycofanie pisemnej zgody na kandydowanie)
 • Dzielnica VIII Dębniki – okręg wyborczy nr 19 – Zuzanna Piekarz (przyczyna skreślenia z rejestru: wycofanie pisemnej zgody na kandydowanie)
 • Dzielnica IV Prądnik Biały – okręg wyborczy nr 10 – Dorota Guzik (przyczyna skreślenia z rejestru: wycofanie pisemnej zgody na kandydowanie)
 • Dzielnica I Stare Miasto – okręg wyborczy nr 18 – Urszula Ropa (przyczyna skreślenia z rejestru: wycofanie pisemnej zgody na kandydowanie)

Patrycja Bliska 

 

Najnowsze

Co w Krakowie