Wycena przedsiębiorstwa w Krakowie – jak należy przeprowadzić proces wyceny?

Wycena przedsiębiorstwa w Krakowie - jak należy preprowadzić preces syceny?

Wyceny przedsiębiorstw nie należą do łatwych procesów biznesowych. Warto proces wyceny dobrze zaplanować, a jeśli nie mamy w nim doświadczenia poszukać firm znających metody wyceny wartości firmy. Mamy wtedy pewność, że wartość naszej spółki zostanie prawidłowo oszacowana. Oto jak więc zabrać się do tego zadania na przykładzie szacowania wartości przedsiębiorstwa z miasta Kraków.

Od czego zacząć proces wyceny przedsiębiorstwa ?

Wycena firmy zawsze musi mieć jasno określony cel w jakim jest przygotowywana. Dobre sprecyzowanie tego celu od razu jasno wskaże jaka z metod powinna być zastosowane dla oceny wartości przedsiębiorstwa. Wyceny wartości spółki działającej w mieście Kraków może dokonać rzeczoznawca w oparciu o jedną z metod: dochodową, majątkową lub porównawczą. Doradztwo w tym temacie warto pozostawić dla rzeczoznawców. Oni określą najlepiej jaka metoda będzie odpowiednia do określenia wartości przedsiębiorstwa. Nasze zadanie to jasne przedstawienie celu w jakim zespół ma tę wycenę przygotować. Sprecyzujmy więc dlaczego powstaje wycena przedsiębiorstwa :

 • planujemy proces sprzedaży firmy, jej nieruchomości, części aktywów majątkowych lub innych zmian z tym związanych,
 • na gruncie prawa przeprowadzamy procesy związane z jej restrukturyzacją, likwidacją lub optymalizacją finansów oraz dla celów podatkowych,
 • chcemy poznać wartość przedsiębiorstwa m in dla celów potencjalnego inwestora naszej spółki,
 • sami szukamy interesujących inwestycji w mieście Kraków i interesuje nas ich wycena,
 • w celach spraw sądowych,
 • finalnie gdy chcemy poznać w jakiej kondycji jest nasza firma i interesuje nas oszacowanie jej wartości.

Jakie dana powinna uwzględniać wycena przedsiębiorstw ?

Wycena przedsiębiorstwa: jakie czynniki wpływają na wycenę i w jakim stopniu? Tutaj wybrana wcześniej metoda jasno doprecyzuje jakie zmienne będą najważniejsze by określić wartość naszego przedsiębiorstwa. W większości przypadków będzie to jednak wycena zarówno jego wartości niematerialnych jak i materialnych składników majątku.

Wśród tych pierwszych znajdą się:

 • znaki towarowe posiadane przez firmę
 • doświadczenie na lokalnym rynku miasta Kraków z zakresu prowadzonej działalności
 • nabyte prawa niemajątkowe lub istotne posiadane umowy w tym zakresie

Z kolei wśród majątkowych aktywów ważnych dla wyceny spółek znajdą się:

 • posiadane nieruchomości i wartość tych nieruchomości,
 • udziały w akcjach innych spółek,
 • inne aktywa ważne dla rodzaju prowadzonej działalności (np. park maszynowy, etc.),
 • w końcu aktualny stan środków pieniężnych a także wysokość finansowych zobowiązań.

Dodatkowo dla wycen wartości rynkowej i obsługi tych procesów ważne są także analizy spodziewanych przychodów firmy, uwzględnienie czynników makroekonomicznych, trendów czy chociażby kierunków polityki Państwa oraz tego jak zmienia się otoczenie prawne firmy.

Jak wybrać specjalistę od wyceny przedsiębiorstw ?

Specjaliści oferujący takie usługi i posiadający umiejętności w zakresie doboru i zastosowania właściwej metody wyceny spółki wcale nie są powszechni na rynku. Warto skorzystać z różnych opcji i przeanalizować dokładnie rynek pod kątem takich usług. Kontakt do sprawdzonych kancelarii z tego zakresu głównie powinien opierać się na tym jak sprawdziły się one pracując z innymi podmiotami i czy mają ich pozytywną rekomendację. Jeśli oferta kancelarii zawiera sformułowanie „oferujemy wgląd w rekomendacje naszych klientów” świadczy to o jej profesjonalizmie. Sprawdźmy też czy nasz partner ma doświadczenie w wycenach dla różnych transakcji kupna spółek lub na bazie jego wycen z sukcesem odbyła się sprzedaż firm. W końcu powinien świadczyć też usługi z zakresu wsparcia klienta w wycenie nieruchomości oraz reprezentowania jego jako biegły w różnego rodzaju postępowaniach. Oferty z zakresu wycena przedsiębiorstwa w Krakowie z łatwością znajdziemy w Internecie. Zawsze jednak przed wyborem sprawdźmy dokładnie naszego przyszłego partnera pod kątem wskazów zawartych powyżej.

Zobacz także