Ekolodzy alarmują: wycinka lasu zagrozi przyszłemu rezerwatowi

Planowane poszerzenie Rezerwatu Madohora w Beskidzie Małym jest zagrożone wycinkami Lasów Państwowych – alarmuje Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Poszerzenia rezerwatu chcą władze Andrychowa, inicjatywę popiera Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie.

Dziś (7 stycznia 2022) ekolodzy złożą do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach pismo z apelem podpisanym przez 22 organizacje i ruchy przyrodnicze i społeczne. Przeciwnicy wycinki domagają się zawieszenia prac gospodarczych na terenie wnioskowanego poszerzenia rezerwatu przyrody „Madohora” do czasu wykonania waloryzacji przyrodniczej tego terenu i rozpatrzenia przez RDOŚ w Krakowie wniosku o poszerzenie rezerwatu.

Jeżeli leśnicy wejdą z wycinkami na teren planowanego rezerwatu, zniszczą walory przyrodnicze tego lasu i jego funkcje wodochronne, tym samym uniemożliwiając objęcie tego terenu rezerwatem, bo nie będzie już czego chronić. Działania Leśników odbierzemy nie tylko jako celową dewastację przyrody, ale także działanie na szkodę lokalnej społeczności, która domaga się ochrony zasobów wodnych. Apelujemy do Lasów Państwowych o wstrzymanie cięć do czasu rozpatrzenia wniosku o poszerzenie rezerwatu – mówi Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, jeden z sygnatariuszy listu.

Petycję w sprawie poszerzenia Rezerwatu Madohora podpisało prawie sześć tysięcy osób. W 2020 r. Lasy Państwowe zadeklarowały, że wstrzymują wycinkę tego terenu do czasu rozpatrzenia wniosku o poszerzenie rezerwatu. Niestety, pomimo tych deklaracji, wycinki mogą ruszyć w każdej chwili. Wznowienie cięć na terenie planowanego poszerzenia Rezerwatu Madohora to poważne zagrożenie dla funkcji gelebochronnych i wodochronnych, których skutki odczuje miejscowa społeczność oraz cenny ekosystem. Dlatego razem z 22 organizacjami i ruchami społecznymi i przyrodniczymi wnosimy o wstrzymanie wycinek do czasu podjęcia decyzji w sprawie rozszerzenia rezerwatu – komentuje Antoni Kostka z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze.

Treść petycji

(red)

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie