XVI edycja konkursu „Kraków bez barier” – zgłoszenia tylko do 31 marca

•Jeśli doceniasz organizację, która aktywnie działa, aby podnieść jakość życia i zaktywizować krakowian z niepełnosprawnościami…
•Jeśli uczestniczyłeś w przedsięwzięciu promującym Kraków jako miasto bez barier…
•Jeśli wiesz o innowacyjnych projektach badawczych ulepszających nasze miasto….
•Jeśli zauważasz dobre praktyki zwiększające dostępność miejsc, usług i oferty miasta dla wszystkich, bez wyjątku, mieszkańców Krakowa…
•Jeśli znasz osobę, która podejmuje wyzwania, zmienia rzeczywistość i jest godna naśladowania…
…zgłoś swojego kandydata, instytucję, firmę lub zespół badawczy do konkursu „Kraków bez barier”!

– Tytuł konkursu odnosi się do potrzeby przełamywania barier, które osoby z niepełnosprawnością spotykają na swojej drodze. Przełamywanie barier odbywa się jednak w różny sposób, nie tylko poprzez eliminację barier architektonicznych – mówi Bogdan Dąsal, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Dlatego konkurs po raz kolejny odbywa się w nowej, poszerzonej odsłonie, w pięciu kategoriach:
1.budownictwo dostępne, w obszarze:
–obiekty użyteczności publicznej,
–przestrzeń publiczna,
–obiekty i przestrzenie zabytkowe;
2.innowacyjne technologie i innowacyjne projekty badawcze;
3.projekty i wydarzenia społeczne promujące Kraków jako miasto przyjazne osobom z niepełnosprawnościami;
4.osobowość roku;
5.najlepsza firma wspierająca Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem.

– W konkursie wyróżniamy nie tylko obiekty i przestrzenie, które są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, ale też promujemy osobowości przyczyniające się do łamania tych barier czy też kampanie społeczne prowadzone przez urzędy bądź organizacje pozarządowe. Nagradzając te wyjątkowe osoby i podmioty, upowszechniamy szeroko rozumianą problematykę osób z niepełnosprawnościami oraz uwrażliwiamy mieszkańców Krakowa na obecność i potrzeby tej grupy społecznej – dodaje Pełnomocnik.

W tegorocznej edycji konkursu nagrodzeni zostaną również zgłaszający, których kandydaci otrzymają nagrody główne!
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na uroczystej gali.

W ubiegłym roku w konkursie „Kraków bez barier” uhonorowano: Teatr KTO, Park Bagry Wielkie, Muzeum Fotografii w Krakowie, Festiwal Integracji Artystycznej „Uszanowanko”, absolwentki Politechniki Krakowskiej na kierunku inżynieria biomedyczna: Zuzannę Gwiazdonik i Annę Wątek (za projekt prototypu elektronicznej protezy dla baletnicy), dziennikarkę Martynę Masztalerz oraz Zamek Królewski na Wawelu (za zniżki udzielone posiadaczom miejskiej karty „N”).

Nabór zgłoszeń do tegorocznego konkursu „Kraków bez barier” – do 31 marca.
Zgłoszenia przyjmuje Urząd Miasta Krakowa – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia,
e-mail sz.umk@um.krakow.pll.
Informacje: tel. 12 616 50 76.
www.krakow.pl/bezbarier

2 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie