Zabytkowa kamienica w Podgórzu odzyskała blask

Kamienica u zbiegu ulic Limanowskiego i Węgierskiej w Podgórzu  po wielu latach ponownie przyciąga wzrok swoją świetnością. Prace, na zlecenie Zarządu Budynków Komunalnych były prowadzone z udziałem dotacji Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa w ramach zadania trzyletniego. Nadzór nad renowacją sprawował Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.

Obiekt mieści w sobie starsze parterowe domy zbudowane prawdopodobnie na początku XIX w. W 1841 r. należały one do Józefa Serkowskiego, sekretarza magistratu miasta Podgórza, który dobudował im pierwsze piętro. Drugie piętro powstało w 1895 r. i z tego czasu pochodzi też dekoracja obydwu elewacji (od strony ul. Limanowskiego i ul. Węgierskiej). W późniejszych latach budynek był wielokrotnie przekształcany w strefie parteru, co wraz z wpływem czynników zewnętrznych przyczyniło się do osłabienia i zniszczenia struktury ścian tej kondygnacji. Tynki w większości były odspojone od lica, stan tynkowych i gipsowych dekoracji był zły. Elewacje były w wielu miejscach spękane, szczególnie część od ul. Węgierskiej.

Prace konserwatorskie trwały dwa lata. W 2021 r. wykonano remont elewacji od strony ul. Limanowskiego z wyłączeniem parteru, w 2022 i w I półroczu 2023 r. prace przy elewacji od ul. Węgierskiej, w strefie parteru oraz przy wymianie stolarki okiennej. W trakcie prac m.in. oczyszczano silnie zabrudzoną elewację, założono nowe tynki z pozostawieniem fragmentów dobrze spojonych z podłożem, uzupełniono ubytki dekoracji, wymieniono obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe. Na parterze założono tynki szerokoporowe z rekonstrukcją boni.

 – Kolorystyka nawiązuje do pierwotnej, zachowanej w niewielkich fragmentach. Dla wydobycia większej plastyki detali rzeźbiarskich zastosowano farby laserunkowe. Odtworzona została metalowa balustrada na balkonie I piętra od ul. Limanowskiego, z wykorzystaniem spiralnych motywów zachowanych reliktowo. Prace przy elewacjach objęły również wymianę stolarki okiennej na drewnianą, skrzynkową o formie i profilowaniu odwzorowanych z zabytkowych okien zachowanych w kamienicy – wlicza Zarząd Budynków Komunalnych. 

fot. ZBK w Krakowie 

Patrycja Bliska 

Najnowsze

Co w Krakowie