Zakaz palenia węglem będzie obowiązywał od 2029 r.?

Musisz przeczytać

– Planujemy podjąć lokalne debaty dotyczące wprowadzenia zakazu palenia węglem od 2029 r. – informują szefowie gmin Metropolii Krakowskiej.

Decyzja gmin powiązana jest z publikacją przez Urząd Marszałkowski „Wytycznych wprowadzania lokalnych uchwał antysmogowych w województwie małopolskim”. Wprowadzenie zakazu byłoby kolejnym krokiem po likwidacji kotłów bezklasowych do końca 2022 r. oraz wymianie wszystkich kotłów 3. i 4. klasy do końca 2026 r.

– Opublikowane w marcu br. przez Urząd Marszałkowski wytyczne wprowadzania lokalnych uchwał antysmogowych w województwie małopolskim, wskazują, że odejście od palenia węglem jest najlepszym kierunkiem, który służy poprawie jakości powietrza – uważają szefowie gmin Metropolii Krakowskiej.

Po zapoznaniu się z dokumentem ustalili oni, że w najbliższym czasie zainicjują w gminach debatę dotyczącą wprowadzenia zakazu spalania węgla od 2029 r.

– Wprowadzenie zakazu wymaga szerokiej debaty z mieszkańcami i rozsądnego uzgodnienia warunków i wyjątków, dlatego chcielibyśmy w tym roku rozpocząć dyskusję o zaprzestaniu ogrzewania węglem od 2029 r. – mówią szefowie gmin Metropolii Krakowskiej.

Zgodnie z programem ochrony powietrza dla województwa małopolskiego do końca 2022 r. mieszkańcy gmin Małopolski muszą zlikwidować kotły bezklasowe. Kolejna ważna zmiana to wymiana wszystkich kotłów 3. i 4. klasy do końca 2026 r. Naturalną konsekwencją wdrożenia powyższych zmian jest całkowite odejście od stosowania węgla.

– Szefowie gmin sąsiadujących z Krakowem chcą rozpocząć dyskusję o zakazie stosowania węgla od 2029 r. Pozostanie możliwość użytkowania kotłów na biomasę spełniających wymagania klasy 5. do końca ich żywotności, a w przypadku kotłów na biomasę spełniających wymagania ekoprojektu pozostanie możliwość ich bezterminowego użytkowania. Zgodnie z wytycznymi zakaz używania węgla do ogrzewania byłby wprowadzony lokalnymi uchwałami antysmogowymi podejmowanymi przez rady poszczególnych gmin – informują szefowie gmin Metropolii Krakowskiej.

– W dalszej kolejności zakaz stosowania węgla wymaga zatwierdzenia przez Sejmik Województwa Małopolskiego. Jednak, by móc z sukcesem zrealizować plan, nieodłącznym elementem procesu jest partycypacja społeczna i przeprowadzenie debat z mieszkańcami, a wprowadzane zmiany powinny odbywać się przy zwiększaniu świadomości społecznej w zakresie jakości stosowanego paliwa oraz wsparciu przez samorządy mieszkańców w tych działaniach – dodają.

Według szefów ważnym czynnikiem usprawniającym przeprowadzenie zmian jest rozwój sieci gazowniczej i wspieranie alternatywnych form ogrzewania. Dodatkową zachętę do odejścia od stosowania węgla powinny stanowić dotacje funduszy europejskich.

– Bez wsparcia funduszy europejskich realizacja ambitnych zamierzeń zielonej transformacji nie będzie możliwa dlatego liczymy, że jeszcze w 2021 r. Urząd Marszałkowski poinformuje o wysokości i zasadach przyznawania dotacji dla odnawialnych źródeł energii w ramach kolejnej perspektywy funduszy UE – przekonują włodarze gmin Metropolii.

Prezydent Krakowa Jacek Majchorwski deklaruje wparcie dla szefów gmin Metropolii Krakowskiej w zakresie dzielenia się doświadczeniami miasta we wprowadzaniu uchwały antysmogowej. Jednocześnie zgadza się z przekonaniem, że odejście od stosowania węgla to skuteczny środek do redukcji niskiej emisji, co potwierdza przykład Krakowa. –

– Chciałbym, żeby ta kadencja przyniosła rozstrzygnięcia w kwestii zakazu palenia węglem również w gminach sąsiadujących z Krakowem – mówi prezydent Jacek Majchrowski.

Jednymi z pierwszych gmin Metropolii, które rozpoczęły działania zmierzające do przyjęcia lokalnej uchwały antysmogowej są gmina Skawina oraz gmina Zabierzów.

Rada Gminy Skawina w 2019 r. pojęła uchwałę w sprawie akceptacji dla działań zmierzających do wprowadzenia zakazu montażu źródeł ciepła na paliwa stałe w nowych budynkach oddawanych do użytkowania w gminie Skawina. Ta uchwała ostatecznie nie weszła w życie, ponieważ nie przyjął jej Sejmik Województwa. Podczas kwietniowego posiedzenia Rady Miejskiej planowane jest pierwsze czytanie uchwały prowadzącej do całkowitego zakazu palenia węglem. Natomiast w gminie Zabierzów podczas sesji Rady Gminy w marcu br. podjęto rezolucję na temat wprowadzenia zakazu spalania węgla w kotłach od 2029 r.

ip
- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca