Zbigniew Brzeziński ma swój skwer w Krakowie

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Skwer przy ul. Piłsudskiego, naprzeciwko budynku „Sokoła”, od dziś nosi imię Zbigniewa Brzezińskiego. W ten sposób Kraków uczcił swojego Honorowego Obywatela.

W czwartek, 15 października 2020 roku odbyło się uroczyste nadania imienia Zbigniewa Brzezińskiego skwerowi przy ul. Piłsudskiego. W uroczystości udział wzięli m.in. prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Sławomir Pietrzyk oraz senator Bogdan Klich, który był inicjatorem takiego upamiętnienia Zbigniewa Brzezińskiego.

Uchwałę w sprawie nadania imienia Zbigniewa Brzezińskiego skwerowi przy ul. Piłsudskiego podjęła Rada Miasta Krakowa 26 sierpnia 2020 r. W uzasadnieniu do projektu uchwały jej inicjator – przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Dominik Jaśkowiec – argumentował, że Brzeziński uważał Kraków za serce polskości. Z pasją angażował się w życie intelektualne Krakowa, gdzie często prezentował swoje najważniejsze projekty polityczne. Krakowianie szanowali prof. Zbigniewa Brzezińskiego i uznawali go za jednego z najwybitniejszych polityków świata.

Wyrazem tej dumy było przyznanie mu tytułu Honorowego Obywatela Krakowa już w 2001 roku. „Profesor Zbigniew Brzeziński jest Amerykaninem, który nigdy nie przestał być Polakiem. Dla postaci tej miary nie istnieje dylemat wyboru między patriotyzmem polskim i amerykańskim. Jego działalność – zarówno naukową jak i polityczną – zawsze cechowało nie tylko globalne widzenie problemów międzynarodowych, lecz także głęboka troska o losy Polski i Polaków. W latach 1980-1981 starał się zapobiec interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Polsce. W dziesięć lat później był Profesor Brzeziński gorącym orędownikiem przyjęcia Polski do NATO (…)” – czytamy w uzasadnieniu do uchwały Rady Miasta Krakowa z 7 listopada 2001 r. w sprawie nadania profesorowi Zbigniewowi Brzezińskiemu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Krakowa.

Zbigniew Brzeziński urodził się 28 marca 1928 roku w Warszawie. Studiował na uniwersytecie McGilla w Montrealu i Uniwersytecie Harvarda, gdzie później również wykładał. Profesor Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku, doradca prezydentów Stanów Zjednoczonych, wybitny znawca problemów międzynarodowych, autor wielu publikacji, artykułów oraz książek, członek licznych towarzystw naukowych, doktor honoris causa Georgetown University, Williams College, Fordham University, College of the Holly Cross, Alliance College, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Wileńskiego.

Odznaczony: Orderem Orła Białego, Orderem Wielkiego Księcia Litewskiego Gedymina, Ukraińskim Orderem Zasługi, Orderem Masaryka Republiki Czeskiej, Presidential Medal of Freedom oraz licznymi innymi odznaczeniami.

Zmarł 26 maja 2017 r. w Falls Church w stanie Wirginia. Od 15 października 2020 roku jest patronem jednego z krakowskich skwerów.

Uroczystość nadania imienia Zbigniewa Brzezińskiego skwerowi przy ul. Piłsudskiego

Uroczystość nadania imienia Zbigniewa Brzezińskiego skwerowi przy ul. Piłsudskiego

(Fot. Bogusław Świerzowski/krakow.pl)

(red)

Zobacz także