Zbiorniki mają uchronić mieszkańców przed podtopieniami (ZDJĘCIA)

Trwają prace przy budowie zbiorników retencyjnych w rejonie ul. Burzowej w Nowej Hucie.  Zamiast tradycyjnych betonowych umocnień, wykorzystano tzw. geokratę. Dzięki inwestycji objęty retencją zostanie ponad 500-hektarowy obszar Krakowa.

Nowe zbiorniki będą miały kluczowy wpływ na poprawę zarządzania wodami opadowymi, ale także zredukują ryzyko powodziowe w obszarze zlewni rowu na ul. Burzowej. Przez dzielnicę przepływa kilka rzek, które w czasie intensywnych opadów zwiększają swoją objętość, powodując lokalne podtopienia. To m.in. Burzowiec, Baranówka, czy Struga Rusiecka.

Prace przygotowawcze związane ze stworzeniem koncepcji odwodnienia tego terenu oraz projektu budowlanego wraz z niezbędnymi pozwoleniami trwały blisko dwa lata. W ramach inwestycji powstają trzy zbiorniki – mniejszy o powierzchni retencyjnej 330 m²,  drugi o powierzchni 2608 m². Dodatkowo przebudowany zostanie istniejące koryta rowu o długości całkowitej 406 metrów m.in. na częściowo zamknięty 250-metrowy kanał retencyjny. 

Ostatni zbiornik usytuowany przy ul. Folwarcznej będzie oddalony od pozostałych o ok. 1 km, a jego zadaniem będzie przechwycenie nadmiaru wód deszczowych spływających od północnej strony osiedla, czyli od strony ul. Kocmyrzowskiej. Dzięki inwestycji nastąpi częściowe odciążenie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Burzowej, gdzie na przestrzeni lat po intensywnych deszczach pobliskie rowy zamieniały się w rwące strumyki.

Roboty ziemne są już mocno zaawansowane.  Zrezygnowano z umocnień betonowych na rzecz geokraty. Jak przekonuje KEGW, jest to rozwiązanie ekonomiczne, ekologiczne i estetyczne. Rozciągnięta geokrata zostanie wypełniona ziemią, tworząc stabilną i trwałą konstrukcję dla roślin. Zieleni nigdy dosyć, dlatego w ramach inwestycji przy zbiorniku powstanie kolejny krakowski ogród deszczowy.

Koszt inwestycji to ponad 4,6 mln zł.

 

 

 

Najnowsze

Co w Krakowie