Zmarł prof. Krzysztof Stypuła z Politechniki Krakowskiej

Zmarł prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła, od 46 lat związany z Politechniką Krakowską, wieloletni członek Senatu uczelni i pracownik Katedry Mechaniki Budowli i Materiałów Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Był jednym z budowniczych metra warszawskiego, orędownikiem budowy metra w Krakowie. Często zabierał głos w ważnych sprawach miasta, m.in. w sprawie rozbudowy komunikacji podziemnej. Zawsze chętnie służył eksperckimi komentarzami dziennikarzom. Prof. Krzysztof Stypuła zmarł 19 maja w Krakowie. Miał 72 lata. Uroczystości pogrzebowe odbędą się  w poniedziałek 25 maja.

Był absolwentem Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie i Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej, autorem lub współautorem ponad 200 publikacji krajowych i zagranicznych, wykonawcą i kierownikiem ponad 170 prac naukowo-badawczych, cenionym nauczycielem akademickim, promotorem licznych prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich. Współpracował w roli eksperta  z wieloma firmami, samorządami, instytucjami publicznymi, organizacjami branżowymi. Był m.in. przewodniczącym Małopolskiego Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB), zasiadał w radach naukowych Zarządu Metra Warszawskiego i Kolei Dużych Prędkości PKP PLK. 

Ekspertyzy wykonane przez Profesora dla metra warszawskiego dotyczyły m.in. zaprojektowania i wdrożenia systemu monitoringu drgań na pierwszej linii (2003), prognoz wpływu drgań na budynki i ludzi w budynkach na różnych odcinkach obu linii metra (2005,  2008, 2013) oraz zaprojektowania wibroizolacji nawierzchni szynowej na odcinku bielańskim. Miały one kluczowe znaczenie dla całej inwestycji, ponieważ dotyczyły m.in. budowy układu komunikacyjnego, wzajemnych relacji budynków z układem komunikacyjnym czy aspektów społecznych inwestycji.

Dla kolejowego tunelu średnicowego w Warszawie zaprojektował wibroizolację nawierzchni szynowej, była to pierwsza w Polsce realizacja systemu EBS. Obliczenia do projektów nowej wibroizolacji profesor wykonał m.in. dla dworców w Katowicach, Krakowie i Warszawie. Jego działalność ekspercka to m.in. liczne ekspertyzy na potrzeby komunikacji miejskiej, dróg i obiektów budowlanych w wielu miejscach Polski, obliczenia wibroizolacji dla budynku Radia Kraków, Filharmonii Krakowskiej czy szczególnie wrażliwego na drgania najnowocześniejszego instrumentu nauki polskiej — synchrotronu w uniwersyteckim centrum „Solaris” w Krakowie.  

Człowiek wielu talentów

Za działalność naukowo-badawczą i ekspercką był wielokrotnie nagradzany nagrodami resortowymi, nagrodami sekretarza naukowego PAN, Nagrodą im. Stefana Bryły, nagrodą TOPBuilder. Został także wyróżniony odznaczeniami państwowymi i uczelnianymi, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Zasłużony dla PK, Złotą i Honorową Odznaką PK. Wielokrotnie honorowany nagrodami indywidualnymi i zespołowymi Rektora PK. 

Był człowiekiem wielu talentów, m.in. autorem licznych, żartobliwych, ale i poważnych  wierszy i fraszek o tematyce społeczno-obyczajowej i politycznej, trafnie i dowcipnie puentujących rzeczywistość. Te małe formy literackie zostały zebrane w tomiku „Sobie śpiewam, a ludziom”, były też publikowane na łamach miesięcznika „Nasza Politechnika”.

 Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 25 maja br. O godz. 10.30  rozpocznie się msza św. pogrzebowa w Kościele Matki Boskiej Fatimskiej przy ul. Komandosów 18, po czym o godz. 12 nastąpi pożegnanie Profesora na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie. 

Najnowsze

Co w Krakowie