40. przecieków w tunelach Trasy Łagiewnickiej. Dotarliśmy do dokumentów

Tunele Trasy Łagiewnickiej przeciekają w czterdziestu miejscach. Tak wynika z dokumentów, do których dotarła redakcja KRknews. Przecieki miały się również pojawić w tunelu tramwajowym. Budowa trasy trwała cztery lata i kosztowała prawie miliard złotych.

O sprawie pisaliśmy w tym roku kilkakrotnie. Pierwsze przecieki, zdaniem spółki Trasy Łagiewnickiej, ujawniono w październiku zeszłego roku. Kiedy zrobiło się zimno, wilgoć zamieniła się w szron na jezdni i ścianach, co oczywiście wpłynęło na pogorszenie bezpieczeństwa kierowców przemieszczających się tunelami trasy  (Metrowej długości sople i „czarny lód” na jezdni. Niebezpieczeństwo w tunelach Trasy Łagiewnickiej).

Spółka Trasa Łagiewnicka  S.A., odpowiedzialna za budowę i utrzymanie tuneli trasy, nigdy nie informowała w ilu miejscach pojawiły się przecieki. Spółka publikowała lakoniczne komunikaty, w których potwierdzała fakt występowania przecieków, ale uspokajała, iż „jest to typowa cecha tego typu obiektów”.

Redakcja KRKnews dotarła do dokumentów, które jednoznacznie potwierdzają, iż problem jest poważniejszy. To m.in. notatki z przeglądu tuneli jakie przeprowadziła spółka Trasa Łagiewnicka wraz z wykonawcą , firmą Budmiex SA. Wynika z nich, że od co najmniej grudnia 2022 roku, w tunelach trasy zlokalizowano ok. 40 przecieków. Wystąpiły one w czterech tunelach trasy –  trzech drogowych i w tunelu tramwajowym.

W trakcie przeglądu tuneli w  grudniu 2022 roku,  zauważano czterdzieści miejsc, gdzie woda dostawała się do wnętrza obiektu. Przecieki pojawiły m.in.  na dylatacjach, w przepompowni nr P2, na stropie. Zauważano wycieki wody z dylatacji barier ślizgowych. Woda pojawiła się również w przejściach przewodów elektrycznych przez strop.

notatka przeglądu jednego z tuneli Trasy Łagiewnickiej, z dnia 7 grudnia 2022 r., fot. KRKnews

Pod koniec ubiegłego roku, w dniu 21 grudnia, powtórzono przegląd techniczny. Tym razem czynność te przeprowadzono we wszystkich tunelach. Stwierdzono, że woda pojawia się w czterdziestu miejscach. Najwięcej przecieków zaobserwowano w tunelu tramwajowym, gdzie stwierdzono trzynaście  takich miejsc. 

wykaz miejsc przecieków w tunelach Trasy Łagiewnickiej, notatka z przeglądu tuneli z dnia 21 grudnia 2022, fot. KRKnews
wykaz miejsc przecieków w tunelach Trasy Łagiewnickiej, notatka z przeglądu tuneli z dnia 21 grudnia 2022, fot. KRKnews

W połowie stycznia 2023 roku po raz kolejnych przeprowadzono inspekcje tuneli pod kątem przecieków. W wyniku przeprowadzonej czynności stwierdzono pojawienie się dwóch kolejnych przecieków w tunelu TD-10.

notatka z przeglądu tuneli w dniu 19 stycznia 2023. fot. KRKnews

Spółka Trasa Łagiewnicka na początku lutego tego roku wydała komunikat, iż „zaobserwowane w trakcie przeglądów miejsca przesączania wody zostaną usunięte w ramach gwarancji przez wykonawcę inwestycji po ustabilizowaniu się warunków pogodowych. Jednocześnie w komunikacie spółka poinformowała, iż pierwsze problemy z przeciekami zaobserwowano w październiku 2022 roku. Redakcja KRKnews dysponuje korespondencją ze spółką, z której wynika, iż o problemie z przeciekaniem tuneli, spółka wiedziała co najmniej od marca 2022 roku. 

W odpowiedzi na zapytanie KRKnews z początku lutego 2023, spółka wskazała, iż pierwsze przecieki zaobserwowano w październiku 2022 roku. Tymczasem pół roku wcześniej spółka wiedziała o problemach z przeciekami, co sama potwierdziła w korespondencji z KRKnews.

W marcu i kwietniu 2022 roku redakcja KRKnews wysłała do Trasy Łagiewnickiej pytania o zaobserwowane przecieki na ścianach tuneli. Pytaliśmy m.in.: kiedy zostały stwierdzone nacieki na ścianach tuneli w ciągu budowanej trasy Łagiewnickiej – prosząc jednocześnie o udostępnienie w tym zakresie informacji zewnętrznych uzyskanych od wykonawcy – pisma, maile oraz wewnętrznych informacji spółki tj. protokoły z obrad Zarządu, protokoły z narad na budowie itp. Pytaliśmy ponadto kiedy i kto w Trasa Łagiewnicka S.A. stwierdził lub potwierdził – i w jaki sposób (w jakim dokumencie) nacieki w tunelach. Czy Trasa Łagiewnicka S.A. zleciła wykonanie niezależnej ekspertyzy technicznej dotyczącej przyczyn zaistniałej sytuacji (skąd płynie woda i dlaczego ściany tuneli nie są odpowiednio zabezpieczonej przed jej działaniem). Pytaliśmy też ile razy w okresie od stwierdzenia namakania ścian – nasączyły się wodą zewnętrzne okładziny tuneli i ile razy je demontowano i na czyj koszt. Dopytywaliśmy także kiedy Trasę Łagiewnicką S.A. czy zobowiązała firmę Budimex – Wykonawcę robót do zabezpieczenia ścian tuneli przed działaniem wody, prosząc o udostępnienie dokumentu zobowiązującego Budimex S.A. do przedstawienia szczegółowego zakresu i harmonogramu robót naprawczych oraz w jakim terminie Wykonawca – firma Budimex, był zobowiązany do przedstawienia robót naprawczych i dlaczego nie zostały one wykonane do dnia dzisiejszego tj. do marzec/kwiecień 2022 r.. Dodatkowo zadawaliśmy pytania o to, czy ściany tuneli są wykonane prawidłowo – pod względem przepuszczalności wodnej? Dlaczego w jednym z tuneli cały czas pracuje pompa, która wypompowuje wodę płynącą ze ścian? Jaka jest tego przyczyna – błąd projektowy, konstrukcja, zastosowane materiały? Czy będzie miało to wpływ na późniejsze użytkowanie tunelu np. jego czasowe zalewanie? Czy obecnie działające pompy będą musiały pracować stale lub okresowo także po zakończeniu inwestycji? Czy ewentualne późniejsze zamakanie ścian nie będzie miało wpływu na trwałość i długość użytkowania tuneli. Do korespondencji dołączyliśmy zdjęcia pokazujące miejsca przecieków w marcu 2022 r. 

Większość pytań pozostała bez odwiedzi. Z nieznanych przyczyn nie udostępniono nam  żadnych dokumentów, z których by wynikało, że spółka Trasa Łagiewnicka informuje Wykonawcę o zaistniałej sytuacji oraz żąda od niego działań naprawczych, a także potwierdzających ich usunięcie. W pierwszym piśmie z dnia 13 kwietnia 2022 r., spółka poinformowała nas, że „do czasu zakończenia inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest usunąć wszelkie usterki, m.in. wskazane przez Państwa przesiąki wód podskórnych przez elementy konstrukcyjne obiektu tunelowego.”

W drugim piśmie z dnia 30 maja 2022 r., Spółka ograniczyła się do poinformowania, iż tunele realizowane są metodą ścian szczelinowych co wpływa na możliwość pojawienia się przecieków. Przy zastosowaniu tej metody – „możliwe są miejsca na połączeniach sekcji wystąpienia nieciągłości, skutkujących wystąpieniem przesiąków wody .” (pisownia oryginalna). Zgodnie z technologią robót, w miejscach przecieków wykonawca miał zastosować uszczelnienie na bazie żywic epoksydowych, a odbiór tuneli miał nastąpić po całkowitym uszczelnieniu wszystkich zidentyfikowanych przecieków. Dodatkowo podczas budowy jednej z takich ścian doszło do przemieszczenia się ściany szczelinowej, co skutkowało koniecznością rozbiórki części budynku przy ulicy Tokarskiej.

Kiedy z początkiem lutego 2023 roku pojawiły się medialne doniesienia o przeciekach w tunelach, ponownie skierowaliśmy zapytanie w tej sprawie do Trasy Łagiewnickiej. Zapytaliśmy, kiedy spółka dowiedziała się o pierwszych przeciekach. Michał Pyclik, rzecznik prasowy Trasy Łagiewnickiej w odpowiedzi przesłanej do redakcji KRKnews w dniu 9 lutego 2023, wskazał inną datę ujawnienia nieprawidłowości niż prezes spółki Mariusz Piątkowski w korespondencji z marca i kwietnia 2022 roku – rzecznik w lutym br., napisał do nas, że „Przesiąkania wody przez ściany tuneli zostało stwierdzone i jest obserwowane oraz ewidencjonowane przez pracowników Spółki sukcesywnie od października 2022 roku”.

O przecieki zapytaliśmy również wykonawcę firmę Budimex. Nasze pytania pozostały bez odpowiedzi. 

Ponawiamy więc pytanie?  Kiedy faktycznie spółka Trasa Łagiewnicka dowiedziała się o przeciekach w tunelach i jakie podjęła w związku z tym działania naprawcze? Czy był to przełom marca i kwietnia 2022 r., jak pisał do nas prezes spółki Mariusz Piątkowski w piśmie z kwietnia 2022 r., czy też jak pisze rzecznik Michał Pyclik, pół roku później tj. w październiku 2022 r.? 

(Jarek Strzeboński)

 

 

 

 

 

 

  

15 KOMENTARZE

Subscribe
Powiadom o
15 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie