48 milionów złotych na usunięcie zanieczyszczeń z Górki Narodowej

Wiadomo już co się stanie z zanieczyszczonym terenem pod przyszła pętlę tramwajową na Górce Narodowa. Za ponad 48 milionów złotych zanieczyszczenia zostaną poddane tzw. remediacji czyli zostaną oczyszczone na miejscu. Prace potrwają do końca marca przyszłego roku.

Jak poinformował |Jan Machowski z Zarządu Inwestycji Miejskich, podpisany został aneks w sprawie remediacji zanieczyszczonego terenu pod pętlę końcową  powstającej linii  tramwajowej do Górki Narodowej.

Przypomnijmy. W  okresie od 2017 do 2021 roku wykonywano szereg badań i ekspertyz, które dotyczyły  jakości podłoża oraz warunków hydrogeologicznych. Na ich podstawie  stwierdzono występowanie na terenie planowanej pętli na Górce Narodowej historycznych zanieczyszczeń w postaci substancji takich jak: węglowodory ropopochodne, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i metale ciężkie. W części terenu zanieczyszczenia przekraczały wartości dopuszczalne zgodnie z rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

W związku z ujawnieniem gruntów zanieczyszczonych na terenie przyszłej pętli końcowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, podjęta została decyzja o remediacji powiązanej z dostosowaniem gruntów do posadowienia pętli, przede wszystkim w zakresie, w którym planowane obiekty inżynierskie będą oddziaływały na podłoże, w tym na możliwość aktywacji zanieczyszczeń, co mogłoby doprowadzić do rozprzestrzenienia się zanieczyszczeń na dalsze obszary. 

Tak ma wyglądać pętla tramwajowa Górka Narodowa. Początek budowy na wiosnę?

Zaproponowano remediację in situ czyli oczyszczenie gruntu i pozostawienie go tam, gdzie się znajdował.  Pierwsze prace przygotowawcze dotyczące remediacji rozpoczęły się już kilka tygodni temu.

– Roboty prowadzone są w oparciu o metodę in situ (na miejscu), polegającej na bioremediacji, mechanicznej ekstrakcji lotnych związków z gruntu (VENTING) oraz tzw. solidyfikacji (stabilizacji gruntu). Remediacja in situ nie powoduje też utrudnień natury logistycznej, które pojawiłyby się w przypadku konieczności wywożenia zanieczyszczonego gruntu z terenu budowy – informuje Zarząd Inwestycji Miejskich 

Ostatecznie koszt tego procesu wraz ze wzmocnieniem terenu pod pętlę z dwupoziomowym parkingiem oszacowano na kwotę ok. 48,3 mln zł.  Remediacja ma się zakończyć w marcu przyszłego roku.

(JS)

 

 

 

1 KOMENTARZ

Najnowsze

Co w Krakowie