Akcja szczepień przeciw COVID-19 wraca na Rynek Główny. Można się też zaszczepić przeciw grypie

W najbliższą niedzielę, 19 grudnia 2021 roku miasto Kraków zaplanowało akcję szczepień przeciw grypie oraz COVID-19 na Rynku Głównym. Kilka miesięcy temu podobna akcja szczepień, wtedy tylko przeciw koronawirusowi, cieszyła się ogromnym powodzeniem – krakowianie w długich kolejkach oczekiwali na szczepienia.

W niedzielę akcja zostanie przeprowadzona w dostosowanym do tego celu elektrycznym autobusie MPK S.A. Bezpłatne szczepienia osób powyżej 18 roku życia będzie realizować Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie. Szczepienia realizowane będą w godzinach 11:00 – 15:00.

Ze szczepień przeciw grypie będzie mogła skorzystać każda pełnoletnia osoba na podstawie dowodu osobistego, a w przypadku szczepień przeciw COVID-19, każda pełnoletnia osoba posiadająca również aktywne e-skierowanie. Można skorzystać z obydwu szczepień podczas jednej wizyty, o kwalifikacji każdorazowo decydował będzie lekarz.

Na szczepienie nie trzeba się rejestrować, należy jedynie wypełnić oświadczenie (w przypadku szczepień przeciw grypie) i/lub kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego (w przypadku szczepień przeciw COVID-19). Oba dokumenty będą dostępne do pobrania w Mobilnym Punkcie Szczepień lub, co niewątpliwie usprawni cały proces, będzie można zgłosić się z dokumentami wypełnionymi wcześniej, które możliwe są do pobrania na stronie internetowej www.pacjent.gov.pl.

Szczepienia poprzedzone będą standardową konsultacją lekarską, a autobus będzie w pełni wyposażony oraz odpowiednio przygotowany.
Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, do szczepień powinny zgłaszać się osoby bez objawów infekcji. W oczekiwaniu na szczepienie należy zakrywać usta i nos za pomocą maseczki oraz zachować dystans społeczny.

(red)

Najnowsze

Co w Krakowie