Aleksander Miszalski zleca kontrolę w sprawie zakupu cygar dla Jacka Majchrowskiego

Prezydent Krakowa, Aleksander Miszalski, zlecił przeprowadzenie kontroli doraźnej w sprawie zakupu cygar o wartości 2 126 zł dla Jacka Majchrowskiego, byłego prezydenta miasta, sfinansowanych ze środków Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. 

Zakupu dokonał Lech Kucharski, dyrektor tej miejskiej placówki, który wcześniej był radnym miejskim z klubu Przyjazny Kraków. Kucharski przestał pełnić funkcję radnego, gdy Majchrowski mianował go p.o. dyrektora szpitala. W marcu bieżącego roku Kucharski został oficjalnie szefem szpitala, wyłoniony w drodze konkursu.

W drugiej połowie maja dziennikarze TVN24 poinformowali, że prezent w postaci cygar został wręczony Jackowi Majchrowskiemu na terenie szpitala. Pytania w tej sprawie dziennikarze wysłali do placówki już 30 kwietnia. Okazało się, że cygara zostały zakupione ze środków publicznych. W dniu, kiedy media poprosiły o wyjaśnienia, dyrektor szpitala przelał trzy tysiące złotych na konto placówki jako darowiznę, tłumacząc w ten sposób „refinansowanie” zakupu.

Urząd miasta wyjaśniał, że zakup został sfinansowany z darowizny przekazanej na ten cel przez dyrektora szpitala, w związku z czym szpital nie poniósł żadnych kosztów.

 – W dniu 10 czerwca 2024 r. Wydział rozpoczął uproszczone postępowanie kontrolne, które potrwa do dnia 17 czerwca 2024 r. Aktualnie pracownicy Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia prowadzą czynności kontrolne na terenie Szpitala, sprawdzają procedury wewnętrzne i dokumentację księgową dotyczącą zakupu upominku – informuje redakcję KRKnews.pl Dominika Jaźwiecka z Biura Prasowego Urzędu Miasta Krakowa.

Po zakończeniu audytu, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zostanie opracowany raport z postępowania kontrolnego, w którym będą wymienione ewentualne stwierdzone nieprawidłowości.

 – Następnie – tłumaczy Dominika Jaźwiecka – w oparciu o wyniki kontroli – zostanie sporządzone wystąpienie pokontrolne zawierające, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne, które stanowią polecenia służbowe Prezydenta Miasta Krakowa.

 – Treść wystąpienia pokontrolnego będzie podlegała publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Jest to postępowanie wynikające – podkreśla Dominika Jaźwiecka z

Jarek Strzeboński 

Najnowsze

Co w Krakowie